"Jde o bezprecedentní čin, kdy byla poškozena dětská oběť. To, že dítě bylo týráno, přináší samo o sobě velká rizika pro jeho další vývoj. Zveřejnění protokolu o výslechu dítěte a dalších citlivých informací ho ještě více traumatizuje a ohrožuje," uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Ministerstvo podalo trestní oznámení kvůli úniku protokolu o výslechu chlapce a úředních záznamů policie do sdělovacích prostředků. Úřad se domnívá, že byl spáchán trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Informace na internetu jako výtržnictví

"Dostupné informace nasvědčují tomu, že zmíněné dokumenty unikly do médií od některého z orgánů, které se podílely na řešení případu, ať už jde o příslušné orgány sociálně-právní ochrany dětí, orgány Policie ČR, státní zastupitelství nebo soud," uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Pokud jde o zveřejnění fotografií týraného chlapce neznámým autorem na internetu, podává ministerstvo trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

"Jsme přesvědčeni, že osoba, která inkriminované fotografie na internet umístila, se veřejně dopustila hrubé neslušnosti a tím naplnila skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví," uvedlo ministerstvo v prohlášení.