Prezident se těší vysoké popularitě již dlouhodobě, nyní mu důvěřují bezmála tři Češi ze čtyř. Oproti dubnu ale důvěra v něj klesla o tři procenta.

V případě vlády naopak ve srovnání s minulým měsícem důvěra stoupla o šest procent.

Tradičně nejnižší podíl důvěry zaznamenaly obě komory parlamentu. Sněmovně v současnosti důvěřuje 26 procent občanů, Senátu 28 procent. U obou institucí však oproti dubnu došlo k mírnému nárůstu důvěry (o 3 procentní body u Sněmovny, o 4 u Senátu).

Nejpopulárnějšími institucemi po prezidentovi jsou místní a krajská zastupitelstva, těm vyjádřily důvěru zhruba dvě třetiny (65 procent) a necelá polovina oslovených (45 procent).

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
Instituce březen duben květen
Prezident 73 74 71
Vláda 34 30 36
Sněmovna 23 23 26
Senát 25 24 28
Krajské zastupitelstvo 48 48 45
Obecní zastupitelstvo 62 65 65
zdroj: CVVM

Spokojenost se současnou politickou situací vyjádřilo v průzkumu 13 procent respondentů. V porovnání se situací v dubnu 2007 tak zůstává podíl občanů spokojených s politickou situací v zásadě shodný.

Ani spokojena, ani nespokojena se cítí necelá třetina obyvatel (30 procent). Nespokojenost se současnou politickou situací vyjadřuje i nadále více než polovina dotázaných (53 procent).

Nejvíce spokojení jsou dotázaní, kteří svoji životní úroveň považují za dobrou, lidé z vyšších příjmových skupin a voliči ODS. Mezi nejméně spokojené se naopak častěji řadí sympatizanti ČSSD a KSČM a starší lidé.