"Byl to člověk, který provedl KSČ nejhorším obdobím. Měl odvahu postavit se před lidi, když se jiní ze stranického vedení krčili v koutě," vzpomněl na Adamce pro Právo místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Adamec se narodil v hornické rodině ve Frenštátu pod Radhoštěm 10. září 1926. Členem komunistické strany byl od roku 1946. Vzestup v kariéře mu umožnilo vystudování Vysoké školy politické ÚV KSČ. Stal se předsedou krajské plánovací komise a náměstkem předsedy severomoravského KNV v Ostravě.

V roce 1966 byl Adamec zvolen do ústředního výboru KSČ. Během reformního období v roce 1968 se držel stranou a nijak se z pohledu sovětského vedení nezkompromitoval. Znovu se tak stal v roce 1971 členem ústředního výboru.

Adamec - nejvýraznější komunista v listopadu 1989

V době listopadových událostí roku 1989 byl někdejší dlouholetý komunistický funkcionář na vrcholu své politické kariéry. O rok dříve převzal po Lubomíru Štrougalovi křeslo federálního premiéra, usiloval o hospodářské reformy a byl zastáncem přestavby podle receptu sovětského prezidenta Michaila Gorbačova.

V okamžiku, kdy tehdejší komunistické vedení státu nebylo prakticky schopné reagovat na vlnu protestů, navázal dialog s představiteli Občanského fóra. Vystoupil rovněž na manifestaci 26. listopadu na pražské Letenské pláni, byl však vypískán.

Sympatie veřejnosti definitivně ztratil, když v rekonstruované vládě z 3. prosince 1989 ponechal komunistům většinu. Jednání s opozicí o doplnění kabinetu nedokončil a po necelém týdnu podal demisi.

Po svém odchodu z vlády se Adamec ve vysoké politice ještě nakrátko udržel. V prosinci 1989 se stal na půl roku předsedou komunistické strany. První polistopadové parlamentní volby jej na dva roky vynesly do federálního parlamentu.

S manželkou Zdeňkou měl syny Ladislava a Miloše. Ladislav Adamec mladší je úspěšný podnikatel a bývá řazen k nejbohatším Čechům.