"Už jsme veškeré poplatky včetně nákladů na exekuci zaplatili. Současně s tím jsme oznámili, že se nebudeme odvolávat. Proto dnes exekutor blokaci našeho majetku zrušil," uvedl první náměstek karlovarské primátorky Tomáš Hybner, podle kterého blokace majetku městu nikterak neztížila práci.

"Nemuseli jsme kvůli tomu zastavovat žádné převody nemovitostí," uvedl Hybner, podle kterého bude po rozhodnutí klatovského exekutora na karlovarském katastru nemovitostí blokace majetku neprodleně zrušena.

Na vině jsou právníci

Podle něj za nepříjemnou situaci může externí advokátní kancelář, se kterou mělo město uzavřenou mandátní smlouvu k zastupování u jedné z žalob. "Zastupovala město v jeho žalobě proti majitelce domu, u které jsme chtěli uplatnit tříleté předkupní právo na bývalou nemovitost města," vysvětlil Hybner s tím, že majitelka někdejší městskou nemovitost prodala třetí osobě. Město ji zažalovalo, aby uplatnilo své předkupní právo.

"Bohužel advokátní kancelář soudní spor prohrála, jelikož nebyly dodrženy všechny zákonem dané termíny, a nevyrozuměla už následně město, že má žalované vyplatit 8700 korun a 7800 korun jako náklady exekuce," vysvětloval Hybner.

Ten dále uvedl, že město bude po externí advokátní kanceláři požadovat úhradu předmětné částky. "Měli jsme okamžitě dostat informaci, a to se nestalo, takže exekutor zablokoval městu veškerý majetek," uzavřel náměstek s tím, že zmiňovaná částka byla žalované straně již vyplacena a majetek města má být každým dnem uvolněn k volnému zacházení.