Bezprostředně po komunistickém puči v roce 1948 se pokusila generálova rodina z Československa uprchnout, ale podařilo se to jen jeho britské manželce s dítětem.

Špaček byl v roce 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzen k deseti letům těžkého žaláře a řadu roků strávil v uranových dolech.

Po revoluci získal v roce 1993 hodnost generálmajora. Od roku 2001 stál v čele legionářské obce. Špaček je držitelem několika vysokých českých i zahraničních vyznamenání. Loni mu prezident Václav Klaus propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny. V roce 2004 byl vyznamenán francouzský Řádem důstojníka čestné legie.