"Tehdy jsme společně se zástupci kraje a silničáři slíbili lidem, že po uvedení dálnice do provozu bude v obci zase klid. Dnes tady ale každý den projede minimálně 25 kamiónů ze Slovenska, Rumunska či Chorvatska. A jejich řidiči se ptají, kudy na Drážďany," řekl Doubrava.

"Šance je ještě ve změně značení od Teplic, protože třeba jeden z modrých ukazatelů s nápisem Drážďany směruje kamióny přímo na Telnici," dodal Doubrava. Důchodkyně stojící u telnického nádraží si postěžovala, že se v obci necítí v bezpečí. "Od náklaďáků je tu hodně prachu, smrdí tady pneumatiky, jak to sotva dobržďují," tvrdí žena.

Denně i stovky kamiónů

Libouchecký starosta Jiří Štěrba (SNK-ED) potvrdil, že i v této obci je situace s kamiónovou dopravou neúnosná. "Denně může jít až o stovky kamiónů. Navrhli jsme proto tuto trasu odklonit na silnici podél Labe. Další možností je vybudovat obchvat, s nímž ale nesouhlasí ochranáři ani lidé, kolem jejichž domů by měl vést," řekl Štěrba.

František Janačík z ústeckého krajského úřadu, pod který spadají silnice první třídy, řekl, že ze zákona nevyplývá možnost, jak omezit jízdu kamiónů po silnicích nižších tříd kvůli rušení nočního klidu, poškozování silnic či přilehlých staveb. Krajský úřad může na silnicích prvních tříd povolit změnu dopravního značení, pokud takový podnět podá obec," dodal Janačík.

V případě Telnice by o změně dopravního značení na silnici II. třídy rozhodoval Magistrát města Ústí nad Labem, ale tamní vedoucí odboru dopravy Dalibor Dařílek obci sdělil, že její žádosti nelze vyhovět. "Podle zákona o pozemních komunikacích může každý používat silnici k účelu, ke kterému byla zřízena, tedy k dopravě osob i nákladu," uvedl Dařílek.