Stále je to ale výrazný vzestup oproti výsledkům ze září, kdy spokojenost vyjádřilo pouhých 9 procent dotázaných. Vetší spokojenost občanů je zdůvodněna zřejmě tím, že po řadě měsíců získala ČR vládu, která má důvěru Sněmovny.

To také pozitivně ovlivnilo hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí. Nejlépe je tradičně hodnocena práce prezidenta republiky, 73 procent respondentů označilo práci hlavy státu za dobrou. Práce parlamentu je vnímána podstatně hůře, pozitivně ji vidí 33 procent dotázaných. Nejhůře je na tom vláda, jejíž práci považuje za dobrou jen 28 procent lidí.

Na spokojenost s politickou situací i na hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí nemá zásadní vliv pohlaví ani věk, vzdělání má vliv jen omezený. Lidé s vysokoškolským diplomem a maturitou lépe posuzují jak prezidenta, tak vládu a parlament.

Nejkritičtější jsou přívrženci KSČM

Hodnocení se naopak podstatně mění vlivem stranických preferencí. Prezidenta nejlépe hodnotí stoupenci ODS (86 %), ti také nyní nejlépe hodnotí vládu (53 %).

Nejkritičtější jsou naopak přívrženci KSČM. Jen 61 procent z nich si myslí, že prezident pracuje dobře a pouhých 13 procent si to myslí o vládě. Negativní názor v poslední době zastávají také příznivci ČSSD (prezidenta hodnotí kladně 65 procent, vládu jen 20 procent z nich).

V porovnáním s posledním hodnocením v listopadu minulého roku přibylo obecně kladných hodnocení u příznivců Strany zelených. Podle 74 procent z nich pracuje prezident dobře, 37 procent vyhodnotilo kladně vládu.

Jak pracovali v posledním měsíci prezident, parlament a vláda (v %)
Ústavní instituce velmi dobře poměrně dobře poměrně špatně velmi špatně
prezident 15 58 23 4
vláda 1 32 48 19
parlament 1 27 49 23
Zdroj: STEM

Negativní názor na práci vlády Mirka Topolánka potvrdil i průzkum společnosti CVVM. Sedm lidí z deseti (68 %) je podle něj nespokojeno s tím, jak vláda komunikuje s veřejností, 66 % oslovených není spokojeno s jejím personálním složením a 64 % dotazovaných vyjádřilo nespokojenost s osobou jejího předsedy.

Dvě třetiny respondentů (61 %) nejsou spokojeny s činností vlády, polovina z nich není spokojena s jejím programem.