Dovolání podal stát prostřednictvím Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dovolání ale nemělo odkladný účinek a loni v září předala Správa Pražského hradu katedrálu svatého Víta katolické církvi.

Úřad od počátku argumentoval tím, že soud se neměl žalobou církve vůbec zabývat. Církev totiž na stát podala určovací, nikoliv restituční žalobu. Nejvyšší soud tak de facto této námitce vyhověl, když konstatoval, že určovací žaloba je "příliš křehkým prostředkem na ochranu takového vlastnického práva, jež bylo již před desítkami let odňato původním vlastníkům státní žalovanou mocí."

"Stát aspirující na vládu práva musí napravovat své protiústavní a protiprávní akty vlastní mocensky neblahé minulosti legislativním prostředkem procesu nápravy, a to restitucemi," uvádí se v odůvodnění.

Nejvyšší soud také vytkl městskému soudu, že uznal platnost vládního nařízení, jímž vláda prohlásila Pražský hrad za historickou památku náležející všemu československému lidu, zároveň ale popřel její účinky kvůli právní nejednoznačnosti.

"Předmětné nemovitosti včetně chrámu sv. Víta byly uvedenou právní normou nezpochybnitelně převedeny na stát a soudy nemohou popírat faktický i právní účinek takové právní normy," uvádí se v odůvodnění Nejvyššího soudu.

"Zatím nemáme rozsudek a neznáme tedy zdůvodnění. Pokud bych měl reagovat principiálně, mohu pouze vyjádřit lítost," řekl ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha, odpovědný za správu majetku. Rozhodnutí Nejvyššího soudu nechtěl komentovat. "Pokud bych odhlédl od právního postupu, věcně považuji za až ostudné, že se tato věc se soudila 14 let a bude se asi soudit dalších 14 let," řekl zástupce.

Vleklý spor

Žalobu na určení vlastnictví Svatovítské katedrály, domů ve Vikářské uličce a dalších církevních památek v areálu Pražského hradu (kapli sv. Anny a baziliku sv. Jiří s pozemky) podala už v prosinci 1992 Náboženská matice spolu s dalšími církevními subjekty.

Vláda v roce 1954 rozhodla, že se správcem nemovitostí stává stát. Podle tehdejšího vládního nařízení přešly objekty a parcely v areálu Hradu do "majetku všeho lidu". Toto nařízení v roce 1999 Ústavní soud odmítl zrušit.

Už v prosinci 1994 padl rozsudek, podle něhož je vlastníkem svatovítského chrámu a dalších budov a pozemků na Hradě katolická církev. V listopadu 1995 ale pražský městský soud tento verdikt obvodního soudu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Od té doby se táhne nekonečný soudní maratón.

V červnu 2006 soud katedrálu přiřkl církvi a tehdy se to považovalo za definitivní rozhodnutí. [celá zpráva].

Stát ale podal dovolání k Nejvyššímu soudu. [celá zpráva]

Klíčové události v soudním sporu o vlastnictví katedrály sv. Víta
30. prosince 1992 - Náboženská matice podala proti Kanceláři prezidenta republiky (KPR) určovací žalobu o vlastnictví katedrály svatého Víta a dalších nemovitostí v areálu Pražského hradu. K žalobě se přidaly další náboženské organizace.
19. prosince 1994 - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že vlastníkem chrámu svatého Víta je Katolický metropolitní kostel u svatého Víta.
9. února 1995 - Prezidentská kancelář se spolu se Správou Pražského hradu odvolala proti rozhodnutí obvodního soudu.
30. října 1995 - Městský soud v Praze vrátil kvůli procesnímu pochybení případ obvodnímu soudu.
2. března 1998 - Skupina 44 poslanců se obrátila na Ústavní soud se žádostí o zrušení tří legislativních norem z 50. let, na jejichž základě byl chrám církvi odebrán.
22. dubna 1999 - ÚS žádosti nevyhověl a zákony nezrušil.
24. května 2001 - Metropolitní kapitula u svatého Víta stáhla žalobu na Správu Pražského hradu. Kapitula se od té doby soudí již pouze s KPR.
Srpen 2003 - Obvodní soud vyřadil ze sporu o katedrálu tři ze čtyř žalobců - Katolický kostel Všech svatých, Katolický metropolitní kostel u svatého Víta a Pražskou proboštskou benefici Metropolitního dómu. Podle soudu neměly právní subjektivitu. Církev se proti rozhodnutí odvolala.
9. února 2004 - Pražský městský soud zrušil rozhodnutí obvodního soudu o vyřazení tří žalobců a vrátil případ obvodnímu soudu k novému jednání.
23. červenec 2004 - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že oprávnění žalovat stát ve sporu o katedrálu mají dva subjekty - Metropolitní kapitula u svatého Víta a Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském. Toto rozhodnutí potvrdil počátkem listopadu i městský soud.
Prosinec 2004 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ve sporu jedná za KPR, oznámil, že proti rozhodnutí soudů podá dovolání k Nejvyššímu soudu.
25. října 2005 - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že katedrála patří církvi. Proti rozsudku se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odvolal k městskému soudu.
16. června 2006 - Pražský městský soud rozhodl, že katedrála s přilehlými nemovitostmi patří definitivně církvi.
4. srpna 2006 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových po obdržení rozsudku oznámil, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Dovolání však nemá odkladný účinek.
5. září 2006 - Správa Pražského hradu předala katedrálu církvi.
16. února 2007 Nejvyšší soud zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 o navrácení katedrály svatého Víta církvi.