Lékaři stávkují, protože Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) mají vracet část peněz, které loni vyčerpali nad limity úhradových vyhlášek. Druhým důvodem je nesouhlas s financováním nastaveným na letošek.

Zavřené budou ordinace většiny lékařů, na dveřích najdou lidé krátké prohlášení pediatrů a také informaci, který lékař jejich dítě v případě nutnosti ošetří, uvedl Dufka. "O děti s akutními potížemi se postaráme. Nechceme odsouvat naši práci na nemocniční lékaře," doplnil.

Pediatrům se nelíbí, že VZP mají vracet desetitisíce korun, o něž překročili limity stanovené úhradovými vyhláškami. V Brně činí průměrná suma, kterou mají praktici vracet, 49 700 korun. Očkování a preventivní prohlídky, kvůli nimž peníze přečerpali, přitom podle předpisů nesmějí odepřít. VZP oponuje, že lékaři věděli o existenci limitů od počátku a měli je dodržet.

Dalším požadavkem lékařů je, aby se zvýšila tak zvaná kapitace, tedy fixní platba pojišťovny za jednoho pojištěnce. Pojišťovna navrhuje 36 korun měsíčně, podle protestujících lékařů z Moravy by to mělo být o 14 korun více. Ředitel VZP Pavel Horák už dříve řekl, že dojednané ceny vydalo ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce a pojišťovna je musí dodržet. Podle vyhlášky má být kapitace minimálně 36 korun. To znamená, že teoreticky může být vyšší, ale je centrální dohoda o 36 korunách, řekl Horák.

Pojišťovna může podle něj zaplatit jen to, kolik jí zdravotně pojistný plán umožní. Peníze pro praktiky jsou pevně dané. "Můžeme se dohodnout na vyšší kapitaci, ale pak logicky bude nižší bodová hodnota výkonů, protože celková suma pro praktiky musí zůstat stejná," řekl ředitel.