Grygárek však ombudsmanovy argumenty zpochybnil, čímž vyvolal mezi žalobci nevoli. Podle nich je ombudsmanem Motejlem zmíněná Grygárkova horlivost před listopadem 1989 a angažovanost v represích stále doložitelná i písemnými listinami.

Jde například o policejní dokument nazvaný "Realizační skupina č.4, OO VB Jesenice" se soupisem 75 demonstrantů vyvezených po zadržení 21. 8. 1989 do prostoru uvedeného jesenického oddělení, kde je psáno: "Po celou dobu realizace (zadržení, vyvezení a výslechů, kdy údajně byla zadrženým zamítána i žádost o vykonání osobní potřeby, pozn. red.) všech osob účasten prokurátor OP JUDr. Grygárek." Dokument archivovaný pod čj. KS-0425-5/0989 Grygárek osobně podepsal spolu s velitelem realizační skupiny por. Havlíčkem. Žalobci, kteří v úterý oslovili Právo tvrdí, že celá jesenická akce byla nezákonná.

Žalobce: bylo to zneužití pravomoci

Součinnost se SNB byla hodnocena kladně "Vojenská prokuratura se těchto nezákonností odmítla účastnit. Civilní prokuratura tam taky neměla co dělat. Vyvážení zadržených mimo Prahu, jejich omezování a ponechání v místě, kam byli vyvezeni, a vše, co se okolo toho dělo, bylo jasným zneužitím pravomoci veřejného činitele i podle tehdy platného zákona," řekl včera Právu žalobce, který působil na prokuratuře před rokem 1989. Upozornil, že v celé srpnové akci šlo jen o správní přestupky demonstrujících. Žalobce si nepřál být jmenován.

"Nemíním být obětí noci dlouhých nožů, kterou loni ohlásil nynější premiér Mirek Topolánek. Ani současnou obětí připravovaných personálních čistek ve stylu noc a mlha," dodal.

Na vyjádření žalobce něco je, protože podle písemnosti čj. I Spr 3/89-93 adresované tehdejšímu pražskému městskému prokurátorovi Františku Kubátovi byla "součinnost mezi prokurátorem s. Grygárkem a orgány SNB v realizační skupině bez problémů a lze ji hodnotit kladně".

Výhrady Motejla ke Grygárkově "horlivosti" kromě ombudsmanových osobních zkušeností obhájce disidentů před listopadem 1989 a osobních informací dokládají další dokumenty. V jednom z nich například Grygárek před jedenácti lety Kubáta žádal o "udělení souhlasu se zařazením do aktivu ÚV SSM". Souhlas přirozeně dostal. Listiny dosvědčují, že Grygárek byl skutečně horlivý. Vykonával před rokem 1989 řadu funkcí, v různých politických komisích, i funkci propagandisty. A bylo to oceňováno.

V dokumentu bývalé obvodní prokuratury pro Prahu 4 čj. 2 Spr 1150/89 je po lednových demonstracích v Palachově týdnu 1989 k datu 31. ledna Grygárkovi navržen osobní příplatek k platu prokurátora. Zatím nebylo nikým objasněno, zda šlo jen o náhodnou časovou následnost, nebo naopak o ocenění angažovanosti v uvedených událostech.