Zjednodušení zákonů, které by umožnilo jednodušší zrušení "mrtvých firem", nepožadují jen soudy, ale také likvidátoři a další instituce. Likvidace firem, u kterých se marně pátrá po majitelích a dokumentech, trvá i několik let. Náklady na ni činí desítky tisíc korun a jsou placeny ze státního rozpočtu.

"Oslovíme odbor živností s tím, aby připravil návrh legislativního řešení tohoto problému," řekl televizi mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský.

Jedním z důvodů pro zrušení společnosti je například to, že po dobu dvou let nevykonává žádnou činnost, sdělila televizi místopředsedkyně Městského soudu v Praze Monika Vacková.

U pražského městského soudu, kde je registrováno 40 procent společností z celé ČR, počet návrhů na zrušení společností vzrostl za poslední dva roky více než dvojnásobně. V loňském roce počet činil 2342, zatímco v roce 2004 to bylo 976 návrhů.