Váš klient Petr Zelenka se přiznal, že jako zaměstnanec nemocnice zabíjel heparinem nemohoucí pacienty. Jak se při policejním výslechu choval?

Na otázky vyšetřovatele odpovídal zcela klidně a spontánně, a pokud to mohu posoudit, i cekem podrobně.

Popisoval podrobně i to, jakým způsobem lék aplikoval a kde ho získával?

Získávání heparinu nebyl problém, na oddělení byl volně k dispozici. Prázdné lahvičky se měly ničit, jenže na dně vždy zůstal malý zbytek tekutiny. Obviněný řekl, že si zbytky slil a když měl potřebné množství, aplikoval lék stříkačkou přímým vpichem. Někomu jednou, někomu dvakrát, v jednom případě uvedl, že dokonce třikrát.

Vysvětlil nějak co jej vedlo k takovému jednání?

Jediné vysvětlení, které poskytl a kterého se stále drží, vyznívá v tom smyslu, že chtěl jakýmsi způsobem zkoušet lékaře, jak budou reagovat na náhlé změny zdravotního stavu pacientů.

Přišla řeč i na to, zda neměl v minulosti nějaké psychické problémy?

Hovořilo se o tom a tvrdil, že nic takového neměl, ani v jeho rodině se žádné podobné problémy nevyskytly.

Jak na vás Zelenka u výslechu působil? Byl rozrušený, nervózní, ustrašený?

Vůbec ne, choval se klidně, vstřícně, nevytáčel se, nezapíral a ochotně s vyšetřovatelem  spolupracoval. O některých pacientech mluvil poměrně podrobně, pamatoval si je, dokázal třeba říci, na kterém lůžku konkrétní člověk ležel.

Když své činy páchal, uvědomoval si riziko dopadení a potrestání?

Ne, byl si naprosto jistý, že se mu vše daří dokonale kamuflovat. Prý dával heparin  pacientům, kteří většinou nebyli přímo v jeho péči, aby případné podezření nepadlo na něho. Ze stejného důvodu podával preparát před koncem své pracovní doby, a tak k úmrtí docházelo v době, kdy on už tam nebyl.

Zatčení ho tedy muselo překvapit?

Ano. Nyní mi připadá, že už je smířený s tím, že jej čeká tvrdý trest. Svých činů lituje.

Další články o případu nemocničního vraha
Zavražděných v nemocnici přibylo, obětí je osm
Ředitel nemocnice, kde se vraždilo, byl odvolán
Rodiče Zelenkova partnera vraždy v nemocnici zaskočily
Nemocniční vrah není ve vazební cele sám
Muž obviněný z vražd v nemocnici je ve vazbě
Bývalý zdravotník je podezřelý ze sedmi vražd pacientů, další chystal