V České republice je podle Mravčíka průměrná čistota heroinu na ulici asi deset procent. "V okamžiku, kdy by se čistota zvýšila den ode dne skokem dvakrát či třikrát, tak je to velké nebezpečí pro zdraví uživatelů a hrozí předávkování heroinem," uvedl.

Vedle současných uživatelů by mohla být ohrožena i mladá generace, varuje dnes zveřejněná zpráva agentury EU pro drogy za rok 2006. "V České republice roste podíl uživatelů opiátů v substituční léčbě, roste počet substitučních center, roste počet lékařů, kteří předepisují subutex, roste počet lidí na subutexu," uvedl Mravčík. Z hlediska možného nebezpečí to považuje za pozitivní trendy.

Čtěte také: Češi vedou v EU v užívání konopí a pervitinu

V Česku také funguje poměrně široká síť kontaktních center. Počet závislých na opiátech se vloni podle odborníků zvýšil, bylo jich asi 11 300. Odborníci nárůst přičítají právě většímu rozsahu zneužívání subutexu - léku, který se používá jako náhrada za heroin při léčbě závislostí. Od počátku příštího roku bude spuštěn registr pacientů v léčbě subutexem, který by měl zneužívání výrazně omezit.

Ve srovnání s Evropu v Česku podle Mravčíka v posledních letech výrazněji neklesají ceny. Cena hnědého heroinu klesla podle unijní agentury o 45 procent. Jednotlivé státy se však mezi sebou výrazně liší - od 12 eur (325 korun) za gram v Turecku po 141 eur (3800 korun) za gram ve Švédsku. V Česku stejné množství drogy vyjde na téměř 1100 korun.

Vloni na následky předávkování opiáty zemřelo v Česku 24 lidí, více než na rozšířenější pervitin či těkavé látky.