Brožovou srazilo v květnu auto a momentálně je v domácím léčení. NS tak místo ní řídí místopředseda Pavel Kučera.

Právě zdravotní neschopnost Brožové označil Bureš za důvod svého jmenování."Pan místopředseda Kučera těžko mohl všechny úkoly sám zvládat a trošku se to na chodu Nejvyššího soudu projevovalo. Čili začneme pracovat, vědomi si toho, že nyní jsme odpovědni my dva za řízení Nejvyššího soudu. Zda-li a kdy se vrátí paní předsedkyně, to uvidíme," řekl po jmenování na Hradě Bureš.

Brožová se jmenováním Bureše nesouhlasí

Podle Brožové je jmenování Bureše protiústavní a odporuje zákonu. Brožová uvádí, že NS by měl mít jen jednoho místopředsedu. Jmenování druhého místopředsedy ze strany prezidenta sice podle ní Ústava připouští, tento krok ale nemá oporu v zákonu. Klausovo rozhodnutí považuje za nevhodný zásah exekutivy do moci soudní. Kromě právních výhrad Brožové vadí i Burešova minulost ve vládních funkcích a spojení s exekutivou. Přidělení Bureše k NS přezkoumává Ústavní soud (ÚS).

Bureš tvrdě reagoval na slova předsedkyně NS. "Každý, kdo ji slyšel, tak ví, že ani dobře nečte ústavu," řekl Bureš Českému rozhlasu. 

S názorem Brožové nesouhlasí ani Kučera. "Snad i ona ví, že ústavní zákon je nadřazen obecnému," řekl Kučera, podle kterého prezident využil svého ústavního práva. 

Klaus Brožovou odvolal z funkce na návrh tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce z konce ledna. Toto rozhodnutí spolupodepsal i tehdejší předseda vlády Jiří Paroubek.

Podle Němce soud pod vedením Brožové neplnil své hlavní úkoly, kterými jsou sjednocení judikatury, zajištění předvídatelnosti soudních rozhodnutí a posílení role NS. S tímto názorem se ztotožnil i prezident. Využili sporné ustanovení zákona o soudech a soudcích, podle kterého mohl vysoké justiční činitele odvolávat ten, kdo je do funkce jmenoval.

Odvolání Brožové zrušil Ústavní soud

Brožová následně podala stížnost k Ústavnímu soudu (ÚS). "Ve hře je nezávislost soudní moci. Jde mi o principy. Chci zamezit libovůli moci výkonné," uvedla Brožová. ÚS nakonec v září prohlásil její odvolání za neplatné a zrušil pasáž zákona, kterou ministr spravedlnosti a prezident zdůvodnili odvolání Brožové.

Podle rozhodnutí ÚS nemá prezident právo bez kárného řízení odvolávat z funkce žádného ze soudců nebo předsedu či místopředsedu jakéhokoliv soudu, a to ani v případě, že je jmenuje do funkce.