Úředníci MV se na své středeční ranní schůzce seznámili s argumenty obou stran, uvedli ale, že o tom, kdo bude právoplatným primátorem, rozhodnou až v pátek. Vyloučili, že by magistrát do jejich rozhodnutí vedl úřednický zástupce krajského úřadu.

"Ustavující jednání zastupitelstva jsem odložil na dobu, kdy krajský soud pravomocně rozhodne o regulérnosti (komunálních) voleb," uvedl Bártl. Úterní jednání bylo podle něj nelegitimním setkáním zastupitelů dvou poslaneckých klubů, které se o něčem dohadovaly.

"Ministerstvo by mělo k situaci urychleně zaujmout stanovisko. Jde o chod úřadu. Zaměstnanci by měli vědět, koho mají poslouchat," řekl Právu Bártl.

Koalice SMM a KSČM je přesvědčená, že Bártlovo zrušení ustavující schůze bylo nelegální, a tak se sešla v původním termínu. "Jako důvod (zrušení schůze) primátor neuvedl stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva, jak to vyžaduje zákon, ale stížnost na přezkoumání výsledků voleb. MV sice v tomto případě doporučuje odložit zastupitelstvo do doby rozhodnutí soudu, ale doporučení není právně závazné," uvedl nejstarší mostecký zastupitel Ján Vagaši (KSČM).

Koalice se proto rozhodla, že jednání bude. Povinnost nadpoloviční účasti naplnilo šestadvacet zastupitelů KSČM, SMM a Hana Jeníčková (ODS). Z koaličních poslanců chyběl jen komunista Vlastimil Balín.

Část zastupitelstva v úterý volila primátora, tři náměstky a sedm radních. Hlasovalo se zvedáním ruky, protože nefungovalo elektronické zařízení. Zastupitelé si nemohli ani objednat kávu, protože v kantýně nikdo neobsluhoval. I otevření zasedací místnosti si koalice musela vynutit. Nový primátor přijal úřad bez slavnostních fanfár a odznaků moci.