Hlavní obsah

Nová diagnostika rakoviny

2. 12. 2003, 9:37 – PRAHA
Právo, ja

V Nemocnici Na Homolce bylo uvedeno do provozu nové unikátní pracoviště, které bude sloužit k diagnostice onkologických onemocnění. Jde o pozitronovou emisní tomografii (PET), která je kombinovaná se současně prováděným CT.

Foto: Dialog Jessenius
Článek

Tomografické vyšetření umožní prostorově zobrazit funkční vlastnosti jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítače. CT vyšetření současně vystaví tělo rtg paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů.

Aby se orgány daly lépe odlišit, je třeba nitrožilně podat malé množství kontrastní látky. Radioaktivní látka se aplikuje do žíly v paži. Před některými vyšetřeními je zapotřebí kontrastní látku také vypít. Pak už stačí jen položit se na lůžko, které pacienta posouvá detekčním prstencem, a zapnout přístroje.

Vyšetření není bolestivé

Vyšetření znamená skutečný průlom v diagnostice rakoviny. Je velkým pomocníkem lékařů a mnoho přinese i pacientům. Vůbec nebolí, je třeba jen přetrpět vpich, který je stejný jako při odběru krve. Komplikace spojené s podáním radioaktivní nebo vypitím kontrastní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. Vyšetření je sice finančně náročné, ale protože znamená velký přínos pro pacienty, je plně hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven. Je však nezbytné mít doporučení od ošetřujícího lékaře - onkologa.

Vyšetření dokáže:

* jednoznačně zjistit místo a povahu primárního nádoru, a to v době, kdy je ještě ostatními metodami nezjistitelný,

* zjistit rozsah onemocnění (včetně vzdálených metastáz), a tím dává onkologovi a dalším odborníkům, možnost rozhodnout včas o nejlepší možné léčbě,

* poskytnout přesnou informaci o efektivitě léčby, a tím umožňuje její správnou volbu. Lékař buď bude pokračovat ve zvoleném způsobu a intenzitě léčby, či zvolí terapii jinou,

* zjistit recidivu onemocnění, či ji naopak vyloučit v případě, kdy to jiná vyšetření ještě neumožní a dokonce mohou být tzv. falešně pozitivní.

Reklama

Související články

Výběr článků