Hlavní obsah

Psaní není pro děti jednoduchou disciplínou

23. 8. 2011, 10:38
Novinky, Andrea Zunová

Končí prázdniny a před námi je nový školní rok. Prvním bude pro mnoho dětí, které nastoupí do prvních tříd. Ty se budou ve škole seznamovat nejen s novými spolužáky, učiteli a prostředím, ale budou si muset také osvojit nové návyky a hlavně - začnou se učit. Zejména číst, počítat a psát. Správně psát.

Foto: Profimedia.cz

Mezi nejdůležitější psací návyky patří správné držení pera a sezení u stolu.

Článek

Co si pod pojmem správné psaní představit?

Je toho víc, co musí dítě zvládnout. Od správného držení tužky, po uvolnění ruky, přes správné sezení až po držení těla. Bohužel se stává, že si děti do školy přinášejí zafixované špatné návyky a ty se pak těžko odstraňují. Někdy se to dokonce nepodaří vůbec.

Psací návyky si dítě vytváří už při prvních psacích pokusech. Je proto dobré dbát již od začátku na doporučené zásady. Asi nejdůležitější jsou: správné sezení, uvolněná ruka a správné držení psacích potřeb.

Správné sezení

Důležitá je vhodná velikost nábytku. Pro mladší děti jsou výborné nastavitelné židle, jejichž výšku můžeme regulovat. Pro sezení je důležité, aby obě chodidla mělo dítě celou plochou opřena o podlahu. Sedět má dítě rovně, nehrbit se a různě nekroutit a oba lokty by mělo mít položené na stole.

Uvolnění ruky

Pro to, aby dítě nedrželo ruku strnule a křečovitě, existují různé říkanky, vhodné právě pro uvolnění. Děti ručičkami kroutí v zápěstí a například říkají: „Tančí, tančí panenka, kroutí se jí sukénka, jede, jede autíčko, točí se mu kolečko.“ Takové říkanky a procvičování dělají děti se svými učiteli v prvních třídách vždy před tím, než vezmou do ruky tužku.

Držení psacích potřeb

Správné uchopení psacích potřeb je palcem a prostředníčkem. Palec se má opírat bříškem o pero a prostředníček ho má podpírat. Ukazováček pak má být jen zlehka položený. Prsty nesmí být pokrčené, ani prohnuté.

V souvislosti se psaním se objevují obavy a fámy, které dopadají na rodiče, kteří mají doma nastávajícího prvňáčka:

1. Nejdřív práce, potom zábava

Volba vhodného času k domácí přípravě prvňáčka (psaní domácích úkolů, čtení) je individuální. Vše se odvíjí od konkrétního denního programu rodiny. Rozhodujícími faktory jsou: návštěva kroužků, školní družiny, ale i pracovní vytížení rodičů, které je také nutné brát v úvahu. Obecně by mělo platit, že dítě bude mít mezi ukončením školy a domácí přípravou zařazenu jinou aktivitu, u které se uvolní, odreaguje.

Domácí přípravu je vhodné rozdělit raději na dva kratší úseky, než od dítěte vyžadovat soustředění po delší dobu. Znamená to, že si už odpočatý malý školák napíše domácí úkol, poté si hraje a pak se spolu s rodičem připravuje ke čtení, kterému je třeba se věnovat každý den přibližně 10 minut.

2. Psaní "nanečisto" je prý nejlepší

Tzv. psaní nanečisto není pro dítě vhodné. Ruka se při cvičném psaní unaví a úkol se mu už nezdaří napsat tak hezky. Pro zopakování tvaru některého písmena nebo obtížnějšího slova je vhodné mít např. stíratelnou tabulku, na které si dítě může správnou podobu písma vyzkoušet.

3. K psaní perem je nutné přejít do dvou měsíců

Zahájení psaní perem je závislé na tlaku ruky na psací potřebu. Aby tento tlak nebyl příliš velký, je třeba věnovat dostatečnou pozornost uvolnění ruky a rozvoji jemné motoriky. Tento rozvoj je u každého dítěte individuální, proto také převedení dítěte na psaní perem volí paní učitelka/pan učitel individuálně. Většinou se tak stane v průběhu listopadu.

4. Rozcvičit ruku stačí jen před psaním

Vývoj společnosti a jeho technické vymoženosti jsou na takovém stupni rozvoje, že nás nepřekvapí, když již malý předškolák tráví čas u počítače. Přirozený pohyb dítěte venku a při hrách je méně častý, než tomu bylo dříve. Přetěžování některých skupin svalů je rizikové pro další zdravý růst dítěte. Proto je třeba věnovat pozornost nejen procvičení a uvolnění ruky před psaním a po jeho ukončení, ale také po ukončení práce/zábavy u počítače.

5. Správné držení pera se dítě naučí ve škole

V předškolním období děti často kreslí, vybarvují omalovánky. A již v této době je třeba vést dítě ke správnému držení psacích potřeb. Zafixované špatné držení se v průběhu 1. třídy jen velmi těžce přeučuje a někdy se nezdaří vůbec.

6. Ve škole se děti budou učit psát novým písmem

Comenia Script je nově navržené zjednodušené písmo. V současné době se pilotním projektem ověřuje jeho vhodnost pro určité skupiny dětí, které například mají obtíže při osvojování latinky. Aktuálně ale není důvod, proč by se mělo dosavadní písmo rušit a nahrazovat novým.

7. Před nástupem do školy musí umět dítě psát tiskacím

Malé děti jsou zvídavé a u některých se objevuje velká chuť umět psát „jako dospělý“. Rodiče je často naučí podepsat se. Pro svoji jednoduchost jsou k tomu volena velká tiskací písmena. Není však podmínkou, že by tuto činnost muselo dítě zvládnout ještě před zahájením školní docházky. Podrobné informace o správném psaní můžete nalézt na www.jak-spravne-psat.cz.

Reklama

Související témata:

Související články

Jak psaní ovlivňuje inteligenci dětí

4. 11. 2010, 8:00

Psaní je neodmyslitelnou součástí našeho života. Písmem můžeme vyjadřovat své nápady nebo komunikovat s okolím, styl písma naopak prozradí mnoho o naší povaze....

Konec škrabopisů? Školství má recept

2. 5. 2011, 8:42

„Podívejte, s tímhle se musím potýkat a fakt mi to není příjemné,“ ukazuje mi ředitelka Základní školy v Řevnicích Štěpánka Rajchlová slohovou práci jednoho...

Výběr článků