Hlavní obsah

Pražští lékaři odhalili, jak rychleji určit poškození srdce nádorem nadledvin

26. 7. 2019, 15:20
Novinky,

Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze přišli s novým uplatněním speciální echokardiografické metody, která by do budoucna mohla pomoci při diagnostice nádorů nadledvin, takzvaných feochromocytomů. Vědeckou práci českých lékařů otiskl prestižní onkologický časopis Cancers. Novinky o tom informovala tisková mluvčí 1. LF UK Petra Klusáková.

Foto: 1. LF UK

Jan Kvasnička, jeden z autorů nové studie.

Článek

Feochromocytom je vzácný nádor, který vzniká v dřeni nadledvin. Zde si tělo tvoří hormony zvané katecholaminy, které se podílejí i na udržování správných hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a síly srdečního stahu.

Jenže právě feochromocytom produkuje katecholaminů nadbytek, a to v množství mnohonásobně vyšším, než je pro organismus přínosné. Nápor těchto hormonů pak způsobuje zvýšení krevního tlaku (často záchvatovité), zvýšenou srdeční frekvenci či vyšší sílu srdečního stahu, čímž funkci srdce poškozuje.

Jelikož jde o vzácné onemocnění, není jeho odhalení snadné. Pacient, kterého trápí značně kolísavý krevní tlak, vyšší srdeční frekvence a tím způsobené bolesti hlavy nebo bušení srdce, může být podle 1. LF UK pro lékaře diagnostickým oříškem.

Pokud lékař nemá na toto onemocnění podezření a u pacienta laboratorně nezjistí zvýšené množství katecholaminů v krvi, může diagnóza uniknout. Feochromocytom totiž navíc způsobuje i ztrátu hmotnosti, pocení a dokonce i deprese, takže se mnohdy uvažuje o jiných a častějších onemocněních.

Aby rizikům působení feochromocytomu na kardiovaskulární aparát lépe porozuměli, zkoumají lékaři z Centra pro hypertenzi III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a rovněž pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) několik let vliv katecholaminů na srdce pacientů s feochromocytomem ve srovnání s působením vysokého krevního tlaku u pacientů s běžnou hypertenzí.

Softwarová analýza

Nyní použili speciální echokardiografickou (echokardiografie je vyšetření srdce ultrazvukem) metodu takzvaného speckle trackingu – a z ní vypočítané parametry srdeční funkce.

Feochromocytom je poměrně vzácný nádor, který vzniká v dřeni nadledvin.
Katecholaminy jsou (mimo jiné) hormony, které se podílí na udržování správných hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a síly srdečního stahu.
Speckle tracking je zjednodušeně analýza pomocí speciálního softwaru využívaná v echokardiografii, která analyzuje pohyb jednotlivých echokardiografických bodů vůči sobě a tím i funkci srdce.

„Jde vlastně o softwarovou analýzu, která dokáže v ‚mlhovině‘ echokardiografického obrazu analyzovat vzájemný pohyb jednotlivých echokardiografických bodů vůči sobě. Tato metoda se ukázala citlivější než jiné metody, tudíž dokáže poruchu funkce srdce odhalit dříve,“ konstatoval jeden z autorů nové studie Jan Kvasnička z Centra pro hypertenzi, které se pod vedením Jiřího Widimského stará o pacienty s feochromocytomem z celé ČR.

Potvrzení objevu, že speckle tracking odhalí poškození srdce dříve, ocenili také v zahraničí.

Stávající riziková operace

„Náš přístup je sám o sobě průkopnický. Podle dostupných literárních zdrojů zatím nikoho nenapadlo srovnávat nálezy získané touto metodou u pacientů s feochromocytomem a u pacientů s běžnou hypertenzí. Začali jsme tedy takto vyšetřovat naše nemocné a došli jsme k objevu, že u jedinců s feochromocytomem působí katecholaminy na srdce škodlivěji než běžný vysoký krevní tlak,“ vysvětlil dále Kvasnička.

Právě to podle něj v budoucnu otevírá dveře k dalšímu výzkumu. Nabízí se totiž logicky otázka, zda po odstranění nádoru dojde též k normalizaci funkce srdce hodnocené podle speckle trackingu. Lékaři budou touto metodou sledovat efekt chirurgické léčby a možná výhledově i farmakologické léčby feochromocytomu.

Příznaky feochromocytomu:

vysoký krevní tlak – trvalý nebo záchvatovitý

bušení srdce – palpitace a tachykardie – vyšší srdeční frekvence

bolesti hlavy

pocení

úzkost a deprese

hmotnostní úbytek

vzácně i bez příznaků

„Nádor je plný katecholaminů, a když s ním chirurg manipuluje, může dojít k uvolnění jejich velkého množství do těla. Významně pak může kolísat krevní tlak, docházet ke krvácení a vyjmutí nádoru může mít pro zdravotníky, ale hlavně pro pacienta dramatický průběh,“ uzavřel lékař.

Reklama

Související články

Výběr článků