Hlavní obsah

Poradna: Skončení pracovního poměru v průběhu rodičovské dovolené

5. 11. 2013, 7:00

Obecně platí, že matka nebo otec čerpající rodičovskou dovolenou jsou zákoníkem práce chráněni proti jednostrannému skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Co když ale zaměstnavatel jejich pracovní pozici zruší a chce se s nimi na ukončení pracovního poměru dohodnout? Lze takto pracovní poměr skončit?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracovala jsem rok u svého zaměstnavatele. Poté, co jsem otěhotněla, jsem odešla na mateřskou dovolenou a nyní jsem na rodičovské dovolené. Nedávno mi ale zaměstnavatel napsal, že moje místo bylo zrušeno a ať přijdu na personální podepsat dohodu. Nabízí mi o dva platy navíc – musím to přijmout?

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená představuje tzv. důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, po kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci volno. Matce dítěte přísluší rodičovská dovolená po skončení mateřské dovolené, otci od narození dítěte, a to v rozsahu, v jakém o ni požádají – nejdéle však do tří let věku dítěte.

Ochranná doba

Po dobu čerpání rodičovské dovolené je zaměstnanec ze zákona chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního poměru – tj. před výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Z této zásady existují výjimky (např. výpověď pro zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti zaměstnance nebo kvůli zrušení zaměstnavatele). Zrušení pracovní pozice pro nadbytečnost zaměstnance mezi tyto výjimky nepatří.

Jestliže je tedy konkrétní pracovní pozice v průběhu čerpání rodičovské dovolené zaměstnance zrušena, výpovědní důvod je sice naplněn, ale zaměstnavatel nemůže výpověď dát, dokud rodičovská dovolená trvá.

Dohoda

V tomto ohledu však nic zaměstnavateli nebrání uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního poměru. Taková dohoda tedy bude platně uzavřená i v případě, že se na zaměstnance vztahuje ochranná doba.

Uzavření dohody však nelze jakýmkoli způsobem (ať již fyzickým nebo psychickým) vynucovat a je tedy jen na zaměstnanci, zda dohodu uzavře. V tomto směru je tedy určitá motivace pro zaměstnance k uzavření dohody v praxi zcela běžná. Zaměstnavatel tak zaměstnanci nabídne zpravidla určitou finanční kompenzaci, často právě ve formě několikanásobného měsíčního výdělku.

Shrnutí

Uzavření dohody o ukončení pracovního poměru v době čerpání rodičovské dovolené v žádném případě nemusíte přijmout – zaměstnavatel vás k tomuto kroku nesmí (ani nepřímo) nutit. Pokud tak ale učiníte, bude dohoda platná a váš pracovní poměr skončí dnem, na kterém se dohodnete.

Jestliže uzavření dohody odmítnete, váš pracovní poměr bude trvat dál a zaměstnavatel bude povinen zařadit vás po návratu z rodičovské dovolené na pracovní pozici podle vaší pracovní smlouvy. Jestliže však vaše pracovní pozice bude stále zrušena a zaměstnavatel nebude mít k dispozici ani jinou pozici odpovídající druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, bude už v tomto okamžiku zaměstnavatel oprávněn ukončit váš pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Psychický nátlak na pracovišti

15. 10. 2013, 7:00

Do zaměstnání obvykle chodíme, abychom tam plnili pracovní úkoly, které nám zaměstnavatel zadá a za jejichž vypracování nám platí mzdu. Co když nám ale...

Poradna: Nově méně odpočinku mezi směnami

29. 10. 2013, 7:00

V pracovním životě je běžné, že zaměstnavatel svému zaměstnanci ukládá nové pokyny, nebo od něj vyžaduje nové úkony z mnoha různých příčin. Některé z nich...

Výběr článků