Hlavní obsah

Poradna: Od kolika let mohu jít na brigádu?

17. 6. 2014, 7:00

Je tady opět léto, kdy chce celá řada mladých lidí kromě vytouženého odpočinku u vody nebo v přírodě získat také své první pracovní zkušenosti – a samozřejmě si také trochu přivydělat. Občas se ale setkávají s tím, že je ve firmách nechtějí zaměstnat, protože jsou příliš mladí nebo ještě nemají dokončenou základní školu. Je to ale skutečně problém?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Jsem v deváté třídě a rád bych si našel na léto práci – jenže mě všude odmítají s tím, že mě nemůžou zaměstnat, když ještě nemám ukončenou základní školu. Nechápu ale proč, když mého o rok staršího bratra loni v tuhle dobu normálně zaměstnali…vždyť jde o práci až na červenec, kdy už budu mít školu hotovou.

Kdo je mladistvý?

Mezi zaměstnanci rozlišujeme zvláštní kategorii – mladistvé. Jedná se o zaměstnance, kterým již bylo 15 let, ale ještě nedosáhli 18 let. Zákon přiznává mladistvým zesílenou ochranu, a proto se při jejich zaměstnávání uplatní některé podmínky, které neplatí pro ostatní zaměstnance.

Pokud jde o děti mladší 15 let, tak ty nesmí pracovat vůbec. Výjimkou je umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, kterou smí vykonávat při splnění zákonných podmínek.

Uzavření pracovněprávního vztahu

Od 1. 1. 2014 došlo v důsledku nového občanského zákoníku ke změně v přístupu k práci mladistvých. V okamžiku uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti totiž musí být mladistvý nově nejen nejméně ve věku 15 let, ale nově musí mít také ukončenou povinnou školní docházku.

Ve srovnání s předchozím rokem tak došlo ke zpřísnění podmínek. Dříve mohl pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti uzavřít kdokoliv, kdo dosáhl 15 let – a to bez ohledu na to, zda ukončil povinnou školní docházku. Pouze platila podmínka, že povinnou školní docházku musel ukončit dříve, než nastoupil do práce.

Podmínky práce mladistvých

Mladiství mohou vykonávat jen takovou práci, která odpovídá jejich fyzickému a duševnímu vývoji. Některé práce jsou u mladistvých zcela vyloučené - jde například o práce nebezpečné, zdraví škodlivé, se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo práce pod zemí při těžbě nerostů.

Směny mladistvých smí být maximálně 8hodinové s tím, že mladistvému musí být poskytnuta přestávka po každých 4,5 hodinách práce. Práce v noci je zakázána s výjimkou mladistvých starších 16 let, u kterých je to výjimečně dovolené kvůli přípravě na jejich budoucí povolání. Stejně ale noční práce nesmí přesahovat 1 hodinu a musí bezprostředně navazovat na práci v denní době.

Novinkou letošního roku je pak oprávnění zákonného zástupce okamžitě zrušit pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti zaměstnance mladšího 16 let, pokud je to nutné v zájmu jeho vzdělání, vývoje nebo zdraví a pokud k tomuto kroku získal zákonný zástupce souhlas (přivolení) soudu.

Shrnutí

Na rozdíl od minulého roku došlo ke změně podmínek, kdy nově již skutečně nemůžete se zaměstnavatelem uzavřít pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti dříve, než vám bude 15 let a budete mít současně ukončenou školní docházku – bohužel tak budete moci pracovní smlouvu nebo příslušnou dohodu uzavřít nejdříve 1. 7. 2014 (za předpokladu, že vám tedy k tomuto dni již bylo 15 let).

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Záludné povýšení

27. 5. 2014, 7:00

Nejeden zaměstnavatel může osvědčenému zaměstnanci po čase učinit nabídku, aby vedle své současné (zpravidla řídící) pozice v dané firmě vykonával rovněž...

Poradna: Kdy vlastně končí směna?

10. 6. 2014, 7:00

Zatímco na některých pracovištích – typicky v kancelářích – je otázka začátku a konce směny jasná, tak na jiných – to vždy neplatí. Můžeme se v nich poměrně...

Výběr článků