Hlavní obsah

Pedagogický institut začal upravovat učební plány školek

24. 11. 2022, 12:02 – Praha

Národní pedagogický institut (NPI) zahájil práce na plánu, jak by se mělo upravovat vzdělávání v mateřských školách (MŠ). Podle Hany Splavcové z NPI jsou práce, jejichž cílem je modernizovaný učební plán pro předškolní vzdělávání, na začátku. Michal Černý z ministerstva školství (MŠMT) avizoval, že v prvních školkách by se podle nového plánu mohlo začít učit od září 2024.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Informace zazněly na kulatém stole ministerstva školství, který se uskutečnil tento týden. Vláda slíbila úpravy učebních plánů ve svém programu.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) nahradily v roce 2005 dřívější jednotné osnovy. Na rozdíl od nich neurčují, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci.

RVP dávají školám větší volnost pro tvorbu vlastních vzdělávacích plánů, které se tak od sebe mohou lišit. O potřebě revize RVP se hovoří zhruba od roku 2016.

Ministerstvo školství chce snížit počet odkladů povinné školní docházky

Na úpravách učebního plánu pro mateřské školy nyní ve tvůrčích skupinách podle Splavcové pracuje 30 lidí, kteří byli do týmu vybráni na podzim ve výběrovém řízení. Odborná garantka předškolního vzdělávání v NPI informovala, že práce jsou na začátku.

První verze úprav vzdělávání v ZŠ by mohla být na jaře

Věda a školy

„Aktualizace nebudou znamenat to, že by RVP byl úplně nový nebo jiný. Principy zůstanou určitě zachovány, protože je vnímáme jako dobře nastavené. Rámec by měl být ale čistší a srozumitelnější a podpořený implementační částí,“ sdělila.

Dovednosti jednotlivých dětí

Upravený učební plán pro MŠ by tak měl v souladu se Strategií 2030+ klást důraz na dovednosti dětí, jejich tvořivost, iniciativu a schopnost řešit problémy. Vzdělávací postupy by se měly více individualizovat s cílem pokroku jednotlivého dítěte podle jeho možností.

Se zaváděním nového rámce do školních plánů by učitelům měly pomáhat semináře a metodická podpora.

Podle aktualizovaného programu by se mohlo v prvních mateřských školách učit od 1. září 2024, informoval Černý, který je na ministerstvu ředitelem odboru základního vzdělávání. Povinné to bude od 1. září 2025.

Peníze na ukrajinské asistenty získá 752 mateřských, základních a středních škol

Věda a školy

Jedním z deklarovaných cílů resortu je zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj více dětí. MŠMT chce např. snížit počet odkladů povinné školní docházky. Ty jsou v Česku podle Černého výrazně častější než v jiných členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a vzdělávací systém prodražují.

Nyní jde do prvních ročníků českých základních škol (ZŠ) kvůli odkladu později asi 20 procent dětí. Na Slovensku je počet odkladů podle Černého poloviční a v západních zemích se pohybuje okolo dvou procent.

NPI nyní upravuje i vzdělávací program pro základní školy (ZŠ). První ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií by měly začít výuku podle upraveného RVP od září 2024 v prvních a šestých ročnících. Jako povinné se budou upravené RVP zavádět postupně od září 2025. Ve všech ročnících by se podle nového programu mělo učit od září 2029, informovalo už dříve MŠMT.

Odkladů školy přibývá. Nejčastěji kvůli celkové nezralosti dítěte

Věda a školy

Výběr článků