Hlavní obsah

Největší technické univerzity připraví doktorský obor pro zájemce z průmyslu

13. 6. 2017, 15:23
Novinky,

Vysoké učení technické (VUT) v Brně hostilo v pondělí 12. června seminář zaměřený na Průmysl 4.0. Jedním z výsledků setkání má být i nový doktorský studijní program v angličtině pro zájemce z průmyslu, kde chybějí vzdělaní lidé. Škola jej připraví společně s pražským Českým vysokým učením technickým (ČVUT).

Foto: VUT

Seminář zahájil rektor VUT Petr Štěpánek.

Článek

Cílem semináře, který zahájil rektor VUT Petr Štěpánek, bylo představit vládou schválenou iniciativu Průmysl 4.0.

„Jedním z aktuálních problémů je nedostatek vedoucích odborníků schopných zvládnout složitost Průmyslu 4.0 v celé jeho šíři. Chybí nám vzdělaní lidé, kteří dokážou problematiku obsáhnout,“ připomněl Štěpánek.

„Velmi brzy budeme potřebovat tyto specialisty, jsme si tudíž vědomi nutnosti rychlého dovzdělání odborníků pro oblast Průmyslu 4.0. Zejména těch, kteří působí v manažerských pozicích. VUT a ČVUT proto připraví společný doktorský studijní program, na kterém se budou podílet fakulty a výzkumná centra obou největších českých technických univerzit,“ nabídl možné řešení.

Požadavky praxe

Studijní program bude určen především uchazečům přímo z průmyslu, přednášky se povedou v angličtině. Do nového programu se budou moci zájemci hlásit po udělení akreditace, což by mohlo být koncem roku 2018.

Na setkání v novobarokní aule rektorátu VUT v centru Brna dorazily desítky zástupců jihomoravských firem.

Foto: VUT

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (vpravo) na semináři Průmysl 4.0

„Výstupy ze setkání se budou projednávat s Výborem pro Průmysl 4.0, který vznikl z rozhodnutí vlády. Ministerstvo průmyslu aktuálně připravuje výzvu se zaměřením na Průmysl 4.0 tak, aby požadavky vzešly přímo z praxe a aby bylo možné výzvu zveřejnit letos v září. Počítáme s alokací zhruba půl miliardy korun,“ uvedl na setkání ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD).

Zodpovědnost škol

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze buduje první velkou tuzemskou testovací laboratoř pro Průmysl 4.0. Je připraven podobnou laboratoř pomoci vytvořit i v Brně.

„Základní myšlenky Průmyslu 4.0 stojí na mezioborové spolupráci. Stále se objevují nové technologie, máme nové požadavky na průmyslovou výrobu, kdy se snažíme o individualizovanou výrobu s co nejkratší výrobní dobou. Společně s výzkumným centrem CEITEC VUT a německými partnery jsme pro tento záměr získali financování 1. fáze projektu RICAIP, který má za cíl položit základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové výroby s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury,“ poznamenal ředitel institutu ČVUT Vladimír Mařík.

Foto: VUT

Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík

Dodal, že pražská i brněnská univerzita ponesou velký díl zodpovědnosti za směřování Průmyslu 4.0.

Roste počet investic i patentů

V oblastech spojovaných s takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí mohou výzkumná centra VUT nabídnout spolupráci menším i středním průmyslovým podnikům v oblasti vývoje strojírenských technologií, robotiky, virtuální a rozšířené reality, simulace a modelování reálných procesů, automatizace nebo zabezpečení dat.

Jak uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO), je jih Moravy na situaci již připravený. Kraj do této oblasti investoval od roku 2003 už 814 miliónů korun, dalších 281 miliónů korun investovalo přímo město Brno.

Průmysl 4.0

Označení změn na trhu práce vycházející z postupné digitalizace a automatizace výroby.

Počítá s internetem služeb a věcí i s digitální ekonomikou.

Pracovní místa, která mohou zastávat stroje, by měla být zrušena, což povede k tlaku na pracovní trh, který bude vyžadovat vyšší kvalifikaci.

„Počet investic roste, stejně jako počet udělených patentů. Stále více je přitom akcentována výuka v cizích jazycích, protože i investoři kladou stále vyšší požadavky na studium např. v angličtině. Ve věci příchodu zahraničních studentů, a to nejen z členských států EU, je Brno připravené nabídnout univerzitám pomoc,“ uzavřel brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Reklama

Související články

Firmy hledají techniky přímo na univerzitě

27. 3. 2017, 10:24

Potenciální zaměstnavatelé mají zájem o studenty i absolventy Fakulty stavební ČVUT v Praze. Až do loňského roku fakulta vyvěšovala doručené inzeráty na práci...

Výběr článků