Hlavní obsah

Tříkrálový koncert byl důstojným vyvrcholením vánočních svátků

6. 1. 2014, 16:29
Novinky, Stanislava Dvořáková

V neděli 5. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí Českou mší vánoční za účasti šesti smíšených pěveckých sborů konalo slavnostní vyvrcholení vánočních svátků spojené s ukončením Tříkrálové sbírky.

Foto: Stanislava Dvořáková

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v provedení téměř sta zpěváků jako slavnostní ukončení vánočních svátků a Tříkrálové sbírky.

Článek

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Římskokatolická farnost-Děkanství Ústí nad Orlicí a místní Základní umělecká škola Jaroslava Kociana připravily Tříkrálový koncert, který byl slavnostním a důstojným ukončením vánoční doby.

Malým návratem k začátku svátků bylo několik koled v podání Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek. Poté pod taktovkou Miluše Barvínkové zazněla Česká mše vánoční "Hej mistře!" v společném provedení smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Familia Cantorum Letohrad, Žerotín Brandýs nad Orlicí, Campanela a ČAS D. Dobrouč a Chrámového smíšeného sboru Sopotnice za doprovodu Studentského symfonického orchestru ZUŠ Decapoda.

Se sborem téměř sta zpěváků v sólových partech vystoupili Hana Bauerová, Lenka Barvínková, Jan Pokorný a Tomáš Hubený. Výtěžek z dobrovolného příspěvku z tohoto koncertu bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 2014.

Skončila doba dárků, radosti a štěstí v rodinách a nastal čas přinést trochu radosti těm, kterým osud štěstí nenadělil. Toto se stalo podnětem charitních sbírek, kdy získané prostředky jsou použity na činnost charitních služeb, na humanitární pomoc do zahraničí a na přímou pomoc těm, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci.

Důkazem jsou Charitní aktuality, které koledníci navštíveným rodinám předávají a kde je uvedena konkrétní pomoc ze sbírky v minulém roce předáním finančního příspěvku na zakoupení bezpečnostních dveří. Známé paní z okolí města vykradli dům a do týdne její manžel spáchal sebevraždu. Zůstala sama na samotě se třemi dětmi a vyvrácenými zcela zničenými dveřmi. Při tom na všechno, co měli dlouho a těžko šetřili. To je jedna z krizových situací, na které se Charita zaměřuje s pomocí.

Letos do města Ústí nad Orlicí a příměstských částí Hylvát, Kerhartic, Knapovce, Houžovce a Černovíra vyšlo přes sto dětí rozdělených do 37 skupinek s doprovodem osoby starší 15 let s průkazkou se zmocněním. Celkově Tříkrálová sbírka v okrese patří k nejrozsáhlejším v celé diecézi  a díky ochotným dárcům se zde vybírají nejvyšší částky.

Toto je však možné za obětavé dobrovolné práce asistentů sbírky. V Ústí nad Orlicí organizační vedení včetně programového ukončení zajišťuje již čtrnáct let asistent Petr Lipenský s pomocí Ludmily Moudrové, kteří po pět dní mají plné ruce práce. Po skončení sbírky musí ještě s dohledem městského úřadu otevřít zapečetěné pokladničky a uložit spočítané finanční prostředky do banky na vkladový účet Charity.

Závěrečný Tříkrálový koncert je proto zároveň poděkováním všem, kteří se na zajištění sbírky jakýmkoliv způsobem podíleli, ať koledníkům a jejich vedoucím, tak všem asistentům a dalším organizačním pracovníkům a všem, kteří do této sbírky přispěli. Zvláštní poděkování patří i tiskárně Grantis, členům SDH Černovír a Klubcentru Ústí nad Orlicí.

Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří pomáhají v činnosti Charity v průběhu roku a bez jejichž přispění by některé aktivity nemohly být vůbec uskutečněny.

Reklama

Výběr článků