Hlavní obsah

První díl nových Dějin města Plzně se představil veřejnosti

27. 4. 2014, 17:44
Novinky, Alena Lochmannová

Plzeň představila v pátek 25. dubna veřejnosti první díl třísvazkové publikace Dějiny města Plzně, který zahrnuje období od pravěku do roku 1788.

Foto: Alena Oudová

Dějiny města Plzně obsahují kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další užitečné informace.

Článek

Další díly vyjdou postupně v následujících dvou letech. Projekt, jehož cílem je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně, byl zahájen před třemi lety. První svazek zpracoval kolektiv 19 autorů pod vedením Marie Malivánkové Waskové a Jaroslava Douši.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto projekt moderního zpracování dějin zahájený před třemi lety, považuje vedoucí městského archivu Adam Skála pro Plzeň za zásadní.

„Vzácné okamžiky Plzně je nutné uchovávat pro budoucí generace ve správném historickém kontextu. Pokládám za důležité, aby se co nejdříve začalo pracovat na knize o historii města,” prohlásil iniciátor projektu primátor Martin Baxa.

První svazek zahrnuje období od pravěku do roku 1788. „Publikace aktualizuje a v mnoha ohledech doplňuje Dějiny Plzně z roku 1965. Na rozdíl od nich například neopomíjí prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a kontinuitu s dějinami Nové Plzně,” sdělil vedoucí městského archivu Adam Skála.

Největším překvapením, které na autory v době přípravy publikace čekalo, byl bezesporu objev dosud neznámého nejstaršího plánu plzeňského opevnění, pocházejícího z roku 1620.

„Tento úžasný nález sice nebyl učiněn bezprostředně v souvislosti s přípravou Dějin města Plzně, ale byl objeven v průběhu rešerše bohemik a moravik ve sbírkách Württemberské zemské knihovny, prováděné v rámci grantového projektu Historický atlas měst České republiky. Jeho objevitel doktor Robert Šimůnek z Historického ústavu Akademie věd již několik let spolupracuje s plzeňskými historiky a na přípravě Dějin města Plzně se podílel jako odborný lektor. Okamžitě nás kontaktoval a zprostředkoval dokonce publikační práva na zmíněný plán,” upřesnil Skála.

Vzácný unikát je tedy vůbec poprvé publikován právě v prvním díle Dějin města Plzně ve velkorysé reprodukci formátem přesahující velikost knihy, jako skládačka vevázaná do zadní partie svazku.

Na celém historickém projektu, jenž podpořila městská správa částkou 1,6 miliónu korun, se podílí téměř 70 autorů z 20 odborných institucí. Dějiny města Plzně obsahují kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další užitečné informace.

Reklama

Výběr článků