Hlavní obsah

Příběhy ze Zambie (nejen) o migraci

28. 8. 2019, 18:06
Novinky, Kateřina Hamr

Charita Česká republika představuje svoji nejúspěšnější a největší misi v Zambii. Na čtvrtečním etnickém večeru v centru Prahy promítne devět příběhů lidí, kterým pomohla začít nový život. Desátý příběh vypráví o Lucii, která v týmu mise pomáhá měnit celkovou úroveň tamní společnosti k lepšímu.

Foto: Charita Česká republika

Charita Česká republika má v Zambii největší a nejúspěšnější misi a zároveň je tato mise největší ze všech neziskových organizací Česka v Zambii.

Článek

Lidé v Africe sdíleli své příběhy světu prostřednictvím kamery a fotoaparátu dokumentaristy Michala Gálika, který se v úvodu večera přihlásí hostům video pozdravem z Konga.

Věděli jste, že více než polovina zambijské populace živoří pod hranicí chudoby? Že mnoho lidí žije bez elektřiny, vodovodu i dostupné zdravotní péče? Že získat kvalitní vzdělání je velmi těžké? A také, že Zambie je cílem uprchlíků a žadatelů o azyl, především ze sousedních zemí, Konga, Ugandy nebo Rwandy? Například do hlavního města Lusaky jich denně přijde až sto.

V činnosti zambijské mise Charity Česká republika se úspěšně daří spojovat věci dohromady - vést úspěšně nejen lidi uvnitř týmu, ale i v rámci rozvojové spolupráce, pomáhat místním lidem, i uprchlíkům, úspěšně budovat vztahy s donory, prohlubovat spolupráci s privátním sektorem, ale například i s univerzitním prostředím.

O tom všem bude řeč. Charita Česká republika chce široké veřejnosti ukázat Afriku, jak ji většina lidí nevnímá nebo ani nezná.

Nedílnou součástí práce Charity Česká republika je i spolupráce s dobrovolníky. Jejich aktivity zahrnují kromě domácí pomoci ve zdravotních a sociálních službách, i výjezdy na zahraniční mise, a to právě díky partnerství v rámci mezinárodní sítě Caritas a iniciativě EU Aid Volunteers.

Hlavním cílem rozvojové spolupráce je zmírnit a v dlouhodobém horizontu vymýtit chudobu, jak je zakotveno v článku 208 Lisabonské smlouvy. Pokud má rozvojová politika sloužit nějakému cíli spojenému s migrací, mělo by jím být vytváření podmínek k tomu, aby mohla být migrace volbou, nikoli nutností. Dokud v zemích neexistují ekonomické příležitosti ke slušnému životu, dokud se válčí, dochází k porušování lidských práv a existují křehké státy, zůstává migrace jediným řešením jinak bezvýchodné situace.

Migranti zásadním způsobem přispívají k rozvoji země svého původu stejně jako k rozvoji cílové země, a to díky přenosu finančních prostředků, dovedností, technologie, modelů řízení, hodnot i myšlenek.

Etnickou událost podtrhuje servírování typicky afrického menu, stejně jako africké hudební motivy. Večerem provede herečka Barbora Mottlová.

Akce se svým obsahem propojuje s projektem financovaným Evropskou komisí, jehož součástí je celoevropská kampaň #WhatIsHome poukazující na souvislosti migrace a udržitelného rozvoje, a dobrovolnickým programem EU Aid Volunteers, který se zabývají migrací a udržitelnými zdroji.

Charita Česká republika věří, že celkový dopad kulturní události přispěje k lepšímu společenskému obrazu vnímání otázky uprchlíků na celém světě, stejně jako k obeznámení veřejnosti s prací a pomocí našeho týmu v Zambii za projektové finanční podpory především České rozvojové agentury.

Reklama

Výběr článků