Hlavní obsah

Malá rozhledna doplnila hradu Lanšperk chybějící věž. Vidět jsou z ní i Orlické hory

28. 8. 2015, 17:31
Novinky, Vratislav Konečný

Bezvěžový hrad, respektive mohutná plášťová zeď, jež z něho zbyla, stojící nad údolím tiché Orlice, sluje Lanšperk. Král Přemysl Otakar II. v krajině Orlické mnohé hrady kázal zakládati, Němci osídliti, na místech vymýcených a vykácených. Tak vznikl i Lanšperk.

Foto: Vratislav Konečný

Lanšperk byl bezvěžovým hradem, nyní získal aspoň výhledovou věžičku

Článek

„Místo hradu zřejmě již před jeho vznikem mělo jméno Landesberg, Zemská hora, neboli hora patřící ke královským majetkům. Jméno pak převzal i nově postavený hrad.“ Tolik August Sedláček.

Známý hradolog a historik popsal ve svém díle Hrady, zámky a tvrze České ruinu, která bývala mocnou pevností, založenou z rozkazu Přemyslovce pány z Drnholce. Roku 1285 obdržel hrad od Václava II. tehdy ještě oblíbenec králův Záviš z Falkenštejna, s růží ve znaku.

Když se růže povyšuje nade lva

Jenže situace se nějak zvrtla a Záviš se nad krále vyvyšoval, zpychl, zpupnil, oženil se s Kunhutou, vdovou po Přemyslovi, získal královské hrady a města. To byl ještě Václav mladíkem, Záviš aspiroval na českého krále, ale toho už měli i čeští páni dost.

Jak Václav přidospěl, oženil se s Gutou (Jitkou), ta nechtěla jako správná Habsburkovna být ženou chudáka a otloukánka, a vystrčila drápy. Král jednal po přemyslovsku, při hostině, na níž ho Záviš pozval, ho nechal zajmout. Poté ho pan z Mladějovic, hofmistr Václavův, vozil po vítkovských hradech a vyzýval šlechtice, aby se vzdali a zboží vydali.

Když se nepoddají, že Záviši useknou hlavu. Vše šlo hladce, hrady brány otevíraly,  až dorazili před Hlubokou. Tam se ale Vítek z Hluboké zasekl, že ať si Závišovi udělají, co je jim libo, hrad nevydá.

Závišova hlava se koulela před hradbami roku 1290. Václav měl politický klid, ale byl to prý pošuk, nesnášel koček mňukot, tělo bičoval důtkami, před hromem se utíkal do kadibudky, před níž musel sedat mnich. Všeho do času.  Poté se vzpamatoval, z Čech učinil zemi bohatou, pražský groš byl jedním z nejlepších platidel tehdejší Evropy. Krom zemí českých byl králem i polským, synovi zařídil kralování v Uhrách.

Jak to souvisí se zříceninou nad Orlicí?

Václav chtěl smýt pomyslnou Závišovu krev ze svých rukou, jako kajícník založil cisterciácký klášter na Zbraslavi, mimo další zboží věnoval řeholníkům i Lanšperk.

Dlouhá hradní zeď ční na opukovém skalisku nad obcí, vtisknuté od Orlice po hřeben kopce, s několika nádhernými roubenkami. Kromě zdi se nezachovalo nic, ale již kvůli výhledu je výstup ke zřícenině příjemnou procházkou.

Hrady už "nefrčely"

Po smrti dalšího Václava, toho jména Třetího, uzmul klášterní majetek Hajman z Dubé, Lanšperk získal od kláštera v zástavu. Při invazi husitů po kraji byl hrad dobyt sirotky hned dvakrát.

Kostka z Postupic, který panství koupil roku 1451, hrad opravil a nově opevnil. V následném věku úpadku hradů a přechodu na zámecká sídla zaznamenaly zdi pobyt pánů z Pernštejna, z Harasova a při prodeji pánům z Lichtenštejna  roku 1622 je uváděn jako pustý.

Z malé rozhledničky uvnitř hradu je pěkný výhled na orlické údolí, na obzoru vidno hřeben hor Orlických, Kralickosněžnicko, Jesenicko. Vyústění údolí po proudu tvoří silueta Ústí nad Orlicí.

Reklama

Výběr článků