Hlavní obsah

Za vychované dítě bude od ledna pětistovka k důchodu navíc

25. 4. 2022, 19:31

Dřívější odchod do důchodu u vybraných náročných profesí nebude příští rok jedinou změnou v oblasti penzí. Od příštího roku bude také podle již schválené legislativy zaveden příspěvek k důchodu 500 Kč měsíčně za vychované dítě. Nárok na něj bude mít jen jeden z rodičů – primárně pečující, tedy zpravidla matka.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Většinou ženy totiž část produktivního věku stráví péčí o dítě, a mají tak i nižší příjmy. O příspěvek se bude zvyšovat zásluhová část penze a bude se valorizovat podle inflace. Příspěvek za každé vychované dítě 500 Kč měsíčně bude podle MPSV náležet i současným příjemkyním důchodů.

Růst životního minima zvýší dávky i o tisíce

Finance

Podpora pěstounů

Nynější návrh novely zákona o důchodovém pojištění z dílny MPSV počítá i s podporou krátkodobých a dlouhodobých pěstounů. Podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí mohli tzv. nezprostředkovaní pěstouni pobírat do konce loňska dávku odměnu pěstouna, se kterou se pojila také účast na sociálním a zdravotním pojištění. Od letošního ledna ale zákon u nezprostředkovaných pěstounů zakotvil nárok na novou dávku – příspěvek při pěstounské péči, se kterou již účast na důchodovém a zdravotním pojištění nepojí.

„Z tohoto důvodu se navrhuje nová právní úprava zákona o důchodovém pojištění, která by zabezpečovala, aby tyto osoby byly účastny důchodového pojištění, a to až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022. Doba účasti na důchodovém pojištění se u těchto osob považuje za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu,“ sdělila Právu mluvčí MPSV Eva Davidová.

Adaptační bonus pro svěřené děti

Podmínkou pro účast těchto osob na důchodovém pojištění je výplata příspěvku při pěstounské péči a do 31. prosince 2021 nárok této osoby na odměnu pěstouna.

Marie už dvanáct let pečuje o svou handicapovanou vnučku. Novela zákona jí zkomplikovala život

Děti

Dalším navrženým opatřením MPSV je tzv. adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči. „Cílem opatření je podpořit adaptaci při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ať již z titulu svěřenectví, tak z titulu nezprostředkované pěstounské péče. Adaptační bonus spočívá v zavedení nepříspěvkové účasti těchto osob na důchodovém pojištění nejdéle po dobu dvou let od prvního dne kalendářního měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte,“ dodala Davidová.

Výběr článků