Hlavní obsah

Vladimír Darjanin: Chci pozvednout prestiž České filharmonie

25. 11. 2008, 9:15
Právo, Vladimír Říha

Nový ředitel České filharmonie Vladimír Darjanin nastoupí do své funkce 1. července. Chce pozměnit prezentaci orchestru a zrušit turistická představení. Odpovídající podle něj není ani finanční ohodnocení členů Filharmonie.

Foto: ČTK

Ve Vladimíru Darjaninovi (48) získala Česká filharmonie dobrého manažera, který chce zlepšit i financování hudebníků.

Článek

Máte nastoupit až 1. 7. 2009, co do té doby zamýšlíte udělat?

Byl jsem ministrem jmenován de iure od 1. listopadu, ale s nástupem 1. července. To znamená, že spolu s dosavadním ředitelem Václavem Riedlbauchem se účastním jednání o programu sezóny 2009/10, která je sice již z 90 % hotová, ale dolaďujeme detaily zejména kolem výročí Bohuslava Martinů či rozsáhlého mahlerovského projektu.

Co bude první věcí, kterou uděláte po nástupu?

Zruším turistické koncerty, které nevytvářejí dobrý obraz ČF jako instituce i budovy a je nepatřičné, aby akce této úrovně byly vnímány jako součást reprezentativní instituce. Jako ředitel odpovídající za orchestr, budovu i galerii něco podobného nepřipustím.

Dále chci změnit způsob financování hudebníků, pozvednout prestiž orchestru i kvalitu jeho managementu, obnovit funkci dramaturga, přivést ČF k lepším nahrávacím společnostem a vytvořit podmínky pro získání prvotřídního šéfdirigenta. Chtěl bych i změnit obraz orchestru a celé instituce v našich i zahraničních médiích.

Jak budete řešit současný problém ČF s odmítáním přenosů a nahrávek?

Do svého nástupu mohu jen konzultovat s orchestrem i dosavadním vedením vzniklou situaci. Po nástupu do funkce nechám udělat od tří různých právnických kanceláří rozbor sporu a na jeho základě chci začít jednat se zástupci orchestru. Samozřejmě obě strany musí být ochotné ke kompromisu.

Základním problémem je finanční podhodnocení hudebníků. Co s tím?

Dle mého soudu by bylo adekvátním ohodnocením člena ČF 100 tisíc Kč. Je přirozeně mojí rolí vysvětlovat politikům, ekonomům a podnikatelům velkých firem, že ČF je diamant, poklad české kultury, ve světě široce známá značka a podle toho musí být její členové odměňováni.

Chci založit Nadaci ČF složenou z osobností politiky i podnikání, které by pomáhaly i při vytváření povědomí o instituci.

Přivedete si nový management?

Chtěl bych vybudovat fungující personální systém, a proto nejdříve posoudím situaci uvnitř instituce, ve které nesmí vládnout nejistota, a případné problémy se musí řešit ve vzájemné úctě.

Pokud si vyberu nový management, tak jen proto, abych naplnil svou vizi, ke které jsem se v projektu zavázal. Mnoho hráčů ČF pamatuje šéfy, jako byli Karel Ančerl či Václav Neumann, prvotřídní umělce s mezinárodním renomé.

Od 1. září přijde nový šéfdirigent Eliah Inbal z Izraele. Znáte se?

Osobně ještě ne, ale mám již dojednanou schůzku s jeho managementem. Má smlouvu na tři roky a já ji budu chtít dodržet. Rád bych navázal hlubší vztahy ČF s Jiřím Bělohlávkem a řešil jeho spolupráci s ČF nyní i později po ukončení jeho angažmá v BBC.

Dalšího výborného dirigenta máme v Manfredu Honeckovi, počítám i s větším zapojením našich mladých dirigentů.

Zůstanete intendantem festivalu Dvořákova Praha?

Nevidím na tom nic špatného. Dvořákova Praha je akcí obecně prospěšné společnosti, která není zisková. Ze zákona v tom není střet zájmů. ČF zůstane rezidenčním orchestrem festivalu, ale tím by byla i za jiného vedení.

Reklama

Související články

Výběr článků