Hlavní obsah

Básník Vojtěch Vacek: Živá literatura je důležitá asi ve všem

5. 6. 2022, 14:56

Vojtěch Vacek je básník, organizátor literárních akcí a mimo jiné i spolutvůrce počítačových her. Za svou druhou básnickou sbírku Měňagon (vydalo nakladatelství Pavel Mervart, 2021) nedávno získal Cenu Jiřího Ortena, určenou tvůrcům do 30 let. Porota ho ocenila coby „talent, jaký se objevuje jednou za čas“.

Foto: Kateřina Kašparová

Vojtěch Vacek je i organizátorem literárních akcí.

Článek

Porota Ceny Jiřího Ortena vás představuje jako dědice všeho živého, co zbylo ze surrealismu. Pokud s tím souhlasíte, co pro vás surrealismus znamená?

Surrealismus mě vždy zajímal především z pozice čtenáře, mnohem méně pak autorsky. Mé texty mohou tento směr evokovat svou obrazotvorností, v důsledku ale přistupuji k psaní z opačné strany. Se surrealisty máme společnou touhu objevovat. Pro ně je však charakteristické pátrání v krajinách vlastního nevědomí, pro mě je podstatný svět vůkol.

Co pro vás a vaši tvorbu znamenají sny?

Na první pohled se může zdát, že jsou básně Měňagonu jen učesanými přepisy snů. Čtenář se ocitá v prostředí postaveném na výrazné vizuální představivosti. Ovšem to, co se odehrává pod barevnými obrazy, nepodléhá logice snu, nýbrž vzorcům, které obvykle považujeme za platné v bdělém stavu. Na druhou stranu mám rád, když mi přátelé vyprávějí o svých snech, a pokaždé mě mrzí, že si ty své nepamatuji.

Proč se podle vás dnešní většinoví čtenáři současné poezii spíše vyhýbají?

Myslím, že nad situací není třeba až tak lamentovat. Zájem o poezii roste. Problém vidím v některých klišé, která jsou mezi lidmi zakořeněná. Pokud čtenář očekává archaickým jazykem rýmované verše o líbezných věcech, může se stát, že v novější básnické produkci narazí na současnost. Nenaplněné očekávání bohužel mnohdy nevede k podnícení zvědavosti, ale k plošnému odmítnutí.

Jenomže poezie je obor jako každý jiný, vyvíjí se a košatí. Když psal za první republiky Vítězslav Nezval slavnou, a skvělou, báseň Edison, vycházel z určité společenské zkušenosti a úrovně poznání, které ovlivnily nejen téma básně, ale především její jazyk, formu a způsob, jakým je téma pojednáno. Dnes jsme o sto let starší, obor proslulého vynálezce se rozvětvil a změnil k nepoznání a stejně tak literatura, poezii nevyjímaje.

A tak myslím na čtenáře, kteří v sobě tato klišé prolomí a třeba i očekávají od poezie něco podobného jako já sám. Tedy nikoliv pouze estetický nebo emocionální stimul, ale také určitý způsob objevování a prozkoumávání skrytých záhybů světa.

Vacek ve svých básních netematizuje aktuální problémy, vypadá to, jako by se všemu, co lze předem pojmenovat, spíše vyhýbal, píše v laudatiu na vaši knihu porotkyně Božena Správcová. Souhlasíte s tím?

Explicitnímu formulování názorů se skutečně vyhýbám. Příliš jasná sdělení na mě působí podezřele. Zejména když zazní v nějakém politicky exponovaném kontextu. Je důležité dát dostatečný prostor čtenáři, aby měl možnost interpretovat si text podle vlastní nálady a zkušenosti. Než pobíhat perem po papíře a vykřikovat laciné pravdy, považuji za účinnější i vkusnější prostě připomínat krásu a bohatství rozmanitosti.

Samozřejmě nežiju ve vakuu a některé věci se mě dotýkají velmi palčivě. Jenomže aktuální problémy bývají většinou akorát čistě povlečené problémy odvěké. Zajímají mě důvody, kvůli kterým se jako lidstvo i jako jedinci znova a znova střílíme do vlastního kolene, stejně tak mě fascinuje naše schopnost regenerace. Tyto záležitosti sice v básních přímo netematizuji, ale jejich principy jsou v nich neustále přítomné. I přesto nepovažuji literaturu za způsob, skrze který bych se chtěl s čímkoli vyrovnávat. Pokud někdo ano, je to naprosto legitimní.

Jste zároveň spoluorganizátorem literárních pořadů v rámci pražského Domu čtení. Proč je podle vás důležitá živá literatura a jak jste spokojený s návštěvností literárních pořadů?

Živá literatura je důležitá asi ve všem, co vás napadne. Je to setkávání autorů se čtenáři, autorů mezi sebou, čtenářů mezi sebou, je to objevování nových autorů a tvůrčích přístupů. Vytváří také jedinečné možnosti interpretace, protože vyslovené básně působí jinak než na papíře. V neposlední řadě jde o důležitý zdroj příjmů pro autory a jeden ze způsobů propagace titulů pro nakladatele. A tak by se dalo pokračovat.

Zároveň jde o velmi nevyzpytatelný organismus. S Josefem Strakou, kterému pomáhám v Domě čtení s některými akcemi, občas kroutíme hlavou, když jeden den přijde na zavedeného autora sotva pár návštěvníků a jindy sál praská v koutech. Většinou se ale návštěvnost pohybuje okolo průměru a ten se po nesnesitelném covidovém útlumu opět dostává na původní hodnoty.

Podílíte se i na tvorbě počítačových her. Jak taková aktivita vypadá?

Jako scenárista spolupracuji s malým nezávislým vydavatelstvím Pipe Dream, které momentálně vyvíjí svou druhou hru. Práce je specifická úzkou spjatostí literární a technické stránky věci. Příběh se ubírá rozličnými cestami na základě toho, jak se hráč během hraní rozhoduje. Určitá série rozhodnutí tak vede například k objevení viteálu, který je potřeba pro poražení nepřátelské nestvůry. Pokud se hráč zachová jinak a viteál nezíská, mění se kupříkladu jeho míra sebevědomí v dialogu s ostatními postavami, nebo ani nedostane příležitost si s nimi pohovořit.

Herní scénář sestává z komplexního seskupení takových a tomu podobných léček. Ty spolu musí tvořit soudržný příběh, a navíc ještě třeba nést nějaké poselství. Takže se jedná o psaní s předem pevně danými mantinely a větším důrazem na logickou gymnastiku, než jak je tomu u poezie, kde se dá ve větší míře spoléhat na intuici.

Jste mistrem světa v roofballu za rok 2020. Můžete říct, co je to za sportovní disciplínu a jak jste se k ní dostal?

Hraje se s pingpongovými pálkami a hakisakem. Podobně jako u squashe, s tím rozdílem, že se míček neodráží o stěnu, nýbrž se kutálí po středně strmé střeše, což přináší nové herní možnosti.

Sport vznikl v rámci působení umělecké skupiny NaHajana, které jsem členem, na jednom z pobytů v Zimním sídle, kde je k tomuto účelu vhodná střecha. Byť plná azbestu.

Může se vám hodit na Zboží.cz:

Reklama

Výběr článků