Hlavní obsah

Kde tábořit a jak se chovat v lesích, aby vás nevyhmátl policejní dron

3. 9. 2019, 18:27
Novinky, Ondřej Kořínek

Rozporuplné reakce vyvolala minulý týden zpráva o vypátrání táborníků v CHKO Brdy policejním dronem. Někteří si stěžovali na zneužití drahých zařízení policií, jiní na přísné předpisy a šikanu turistů. Redakce oslovila příslušné instituce a zjišťovala, co je a co není možné v lese a v chráněných oblastech dělat.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Táboření v lese je zakázáno. Ilustrační foto

Článek

Policie předminulý víkend odhalila dvě nelegální tábořiště v chráněné oblasti, a to pomocí dronu s termokamerou, kterým nad oblastí létal kvůli odhalování ohňů. Nejen na sociálních sítích se okamžitě rozhořely diskuze nad nesmyslností jednání policie, předpisů a podobně.

„Romantiku u nás nestrpíme,“ hlásal jeden z diskutérů a druhý se připojil: „Hned se v lese cítíme bezpečněji.“ Jiní označili kontrolu za „buzeraci trempů” či „estébácké praktiky”.

Příbramská policie používá drony od roku 2016 a nasazuje je při pátracích akcích, kontrolách řidičů, chatových oblastí, k odhalování černých skládek nebo nelegální těžby dřeva. Prioritně jsou určeny také nad dohlížením nad CHKO Brdy k odhalování protiprávního jednání směrujícího proti životnímu prostředí.

Foto: Profimedia.cz

Táboření je možné jen na vyhrazených místem.

„Prací policie je nejenom chránit bezpečnost osob a majetku, odhalovat trestné činy a jejich pachatele, vyšetřovat trestné činy, dohlížet na veřejný pořádek a na bezpečnost silničního provozu, ale také odhalovat přestupky. Pokud nějaký přestupek zaznamenáme, musí ho policisté také řešit, ať už se jedná 'pouze' o zákaz vjezdu či nedovolené táboření,“ reagovala mluvčí policie Monika Schindlová.

Co je to táboření?

Doplnila, že v loňském roce bylo v Brdech odhaleno 10 nelegálních táborových ohňů. „Zveřejňováním případů prostřednictvím médií se informace dostávají do povědomí občanů, a jak z diskuzí pod články dost často vyplývá, některá nařízení či zákazy občané vůbec neznají nebo si je upravují k obrazu svému,“ konstatovala Schindlová.

Že se v lese nezapalují ohníčky, je celkem jasné. Problém je však s tábořením či bivakováním, a především s vykládáním těchto pojmů. Podle Mojmíra Nováčka z Klubu českých turistů není nikde v zákoně definováno, co je to táboření. „Zákon navíc rozlišuje bivakování (jako nouzové přespání) od táboření. Můj výklad je takový, že pokud nezatluču kolík, nevztyčím stan nebo neškrtnu sirkou, tak netábořím,“ vysvětlil Nováček.

Přítomnost lidí i přes noc omezuje výskyt některých velmi vzácných plachých druhů živočichů.
mluvčí AOPK Karolína Šulová

Podobný výklad připouští také Schindlová, podle které je táboření v lese mimo vyhrazená místa zakázáno již několik let, ale pod širákem lidé spát mohou. V chráněných oblastech vstupují do hry také bližší ochranné podmínky jednotlivých oblastí. Zákaz táboření mimo vyhrazená místa platí v národních parcích, CHKO, ale i národních přírodních rezervacích.

Ochrana druhů

„NP České Švýcarsko má v zákoně uveden i zákaz nocování v přírodě mimo vyhrazená místa, ostatní parky to mívají upravené v návštěvních řádech. Jinak není bivakování (tj. nocování bez přístřešku) omezeno,“ sdělila Novinkám mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.

Foto: Profimedia.cz

Bivakovat lze na jednu noc téměř všude.

Za táboření v chráněných oblastech lze na místě uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun, kterou vybírají stráže přírody, zaměstnanci AOPK, policie nebo inspekce životního prostředí. Ve správním řízení potom může výše pokuty vyšplhat až na 100 tisíc korun.

Šulová také přiblížila, proč je zákaz důležitý. Lidé si totiž podle ní vybírají na táboření stejná místa, která mohou být časem pobytem turistů ovlivněna a změněna. To má vliv na druhy, které se společnost rozhodla v těchto oblastech chránit. „V případě krátkodobých pobytů může dojít k poškození chráněných druhů rostlin. Přítomnost lidí i přes noc omezuje výskyt některých velmi vzácných plachých druhů živočichů, například tetřeva,“ konstatovala Šulová s tím, že agentura usiluje o vznik legálních tábořišť.

V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.

Mimo zákon o ochraně přírody je třeba při výletech pamatovat také na zákon o lesích, který vyjmenovává mnoho zakázaných činností. „Volně tábořit v lese je zakázáno asi 25 let pod pokutou až 5000 korun. V běžných lesích to kontroluje lesní stráž,“ uvedl Mojmír Nováček.

Dohoda s majitelem

Mluvčí Lesů ČR Václav Bendl upozornil, že podle zákona je vstup do lesů na vlastní nebezpečí a každý je povinen jej nepoškozovat a dbát pokynů vlastníka.

„Spaní pod širákem sice zakázáno není, ale rovněž se musíte vyhnout tomu, že byste poškozovali majetek vlastníka. Kdyby přišli bivakovat k někomu na zahradu, asi by se majitel také bránil,“ podotkl Bendl.

Foto: Policie ČR

Termokamera na policejním dronu odhalila tábořiště v Brdech

Nováček z klubu českých turistů upozornil, že výklad o táboření nebyl zatím nijak problematický pro turisty, kteří jen přespali, chovali slušně a vše po sobě uklidili. Kdo tábořil několik nocí a dělal nepořádek, dostal pokutu. „Nyní s využíváním dronů je nová situace a i slušně tábořící lidé mohou být nalezeni a pokutováni,“ prohlásil Nováček.

A nabídl i řešení: „Jedině více využívat ustanovení lesního zákona, že táboření může povolit majitel pozemku. Pokud je to nějaká organizace (Vojenské lesy, Lesy ČR), tak i z lesa jde na webu najít kontakty na nejbližšího lesníka a domluvit se s ním telefonem.“

Klub českých turistů by na výkladu zákona ohledně táboření a rozděláním ohně nic neměnil. Podle Nováčka by ale zákon mohl výslovně povolit bivakování za definovaných podmínek.

Reklama

Související články

Za půl roku hořelo v lesích už 150krát

9. 8. 2019, 6:00

Extrémní sucho panující v celé české přírodě přivedlo státní lesy a hasiče k ještě užší spolupráci. Vždyť jen ve státních lesích letos v prvních šesti měsících...

Výběr článků