Hlavní obsah

Novela zákona může umlčet média, sdružení varuje před cenzurou

22. 2. 2016, 16:55 • Aktualizováno 23. 2. 2016, 11:43
Novinky, mif, zpe

Pozměňovací návrh k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob by mohl vést k cenzuře médií. V pondělí na to upozornilo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) s tím, že zmíněná úprava je přitom naprosto zbytečná. Stávající zákon totiž podle sdružení garantuje dotčené osobě široké spektrum nástrojů soukromého práva k ochraně svých osobnostních či jiných práv.

Foto: Luděk Fiala, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Podle pozměňovacího návrhu lze za trestný čin pomluvy uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech dokonce i zrušit právnickou osobu, případně firmu. „Hrozba drakonických trestů tak povede k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií,“ stojí v prohlášení SPIRu.

„Média jsou v demokratické společnosti nezbytná pro svobodné šíření a výměnu informací a názorů. V situaci, kdy pochybení konkrétní osoby, v tomto případě novináře, bude moci být přičitatelné právnické osobě, která příslušné medium provozuje, budou redaktoři pod tlakem autocenzury i předpokládaných dalších opatření ze strany provozovatelů medií. Hrozí tak, že zanikne svobodná žurnalistika prezentující osobní názory a stanoviska autorů,“ míní zástupci sdružení.

Možnosti už tu jsou

Ti poukazují i na Listinu základních práv a svobod, podle které je cenzura nepřípustná. „SPIR se domnívá, že výše popsaná změna zákona č. 418/2011 Sb. by však k jejímu faktickému zavedení vedla, protože by ve svém důsledku garantované svobody významně omezovala. Navíc není nezbytná, neboť stávající zákonná úprava garantuje dotčené osobě dostatečně široké spektrum nástrojů soukromého práva k ochraně svých osobnostních či jiných práv, například omluvu a přiměřené finanční zadostiučinění,“ uvedli.

Za pozměňovacím návrhem k novele zákona stojí Zděněk Ondráček z KSČM. Ten jej však před kritikou brání. „Na kritiku má právo každý. Nevím, v čem by měla být omezena svoboda médií, když logicky předpokládám, že je jejich snahou a cílem poskytovat objektivní a pravdivé informace,“ uvedl na dotaz Novinek.

Ministerstvo novelu brání

Ministerstvo spravedlnosti, které novelu připravovalo, také míní, že média pozměňovací návrh neumlčí. „S tvrzením, že média jsou v demokratické společnosti nezbytná pro svobodné šíření a výměnu informací a názorů, samozřejmě souhlasíme. Na tomto tvrzení ale novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nic nemění, a to ani tehdy, bude-li akceptován pozměňovací návrh, v jehož důsledku bude trestný čin pomluvy přičitatelný i právnickým osobám,“ uvedlo na dotaz Novinek ministerstvo.

„Ne za každé protiprávní jednání fyzických osob může být postižena i osoba právnická. Kromě toho v důsledku uplatněných dalších pozměňovacích návrhů, budou-li přijaty, dojde ke zpřísnění podmínek této přičitatelnosti. Trestní zákoník obsahuje řadu trestných činů, které lze – v jejich kvalifikované skutkové podstatě – spáchat ‚tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem‘, a za způsobení těchto trestných činů lze postihovat právnické osoby již nyní,“ doplnilo ministerstvo.

Sdružení pro internetový rozvoj sdružuje široké spektrum významných subjektů české internetové ekonomiky, od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační společnosti. Mezi členy SPIR patří například Seznam.cz, Microsoft, Vodafone, T-Mobile či Česká tisková kancelář.

Reklama

Výběr článků