Hlavní obsah

Vzali jste si člověka s dluhy? Místo svatebního daru čekejte exekutora

18. 1. 2014, 9:35
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Letošní rok, alespoň co se týče různých právních norem, bude přelomovým prakticky pro každého občana. Kromě nového občanského zákoníku začínají platit i další právní novinky. Jedna z nich umožňuje soudním exekutorům postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před uzavřením manželství a to bez ohledu na to, že druhý z manželů o jejich existenci nemusí mít do poslední chvíle tušení.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

S podrobnostmi této právní úpravy seznámil redakci Práva Ondřej Načeradský, právník z Občanské poradny o.s. Společnou cestou.

Exekuce společného majetku i za dluhy před manželstvím

Ještě před pár týdny (do konce roku 2013) platilo, že exekutor mohl zabavit majetek ze společného jmění manželů jen tehdy, pokud dluh vznikl během trvání manželství. Jestliže si například manželé společně koupili byt a následně vyšlo najevo, že jeden z nich druhého neinformoval o svých dluzích před manželstvím, společného bytu se exekuce netýkala.

Aby se však věřitelé dostali ke svým penězům, museli nejprve dosáhnout prohlášení konkursu na tento majetek. Prodejem vypořádacího podílu připadajícího na dlužníka pak mohly být dluhy zaplaceny. Novelizované znění exekučního řádu však umožňuje, aby v takovéto situaci byl postižen dotčený společný byt přímo v rámci exekučního řízení. Načeradský tuto změnu právní úpravy označuje za krok vpřed. Podle něho právní úprava, která vyžadovala absolvování konkursu, byla vůči věřitelům nepřiměřeně tvrdá.

Manžel dlužníka musí okamžitě informovat věřitele

Na druhou stranu však Ondřej Načeradský upozorňuje, že je třeba pamatovat na ochranu druhého z manželů, který během trvání manželství získal majetek v dobré víře. Dost dobře není možné po něm požadovat, aby byl schopen ještě před uzavřením manželství s určitostí zjistit, jestli má jeho nastávající nějaké dluhy, pro které by mohlo být následně postiženo jejich společné jmění.

Během konkursního řízení to bylo možné řešit při stanovení vypořádacího podílu, nyní podle nové právní úpravy je to však pro běžného občana nebezpečnější. Nový občanský zákoník sice umožňuje omezit rozsah postižení společného majetku, ale pouze tehdy, když druhý z manželů neprodleně poté, co se o dluhu partnera dozví, informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli.

„Obávám se, že zvláště v počátečních obdobích budou časté případy, kdy bude zcela zbytečně postiženo celé společné jmění manželů, protože si občané nebudou vědomi nutnosti informovat věřitele“, upozornil Ondřej Načeradský.

Předmanželská smlouva vás před dluhy neochrání

Manželé mohou být rovněž velmi nepříjemně zaskočeni další skutečností. Nový občanský zákoník jim dává široký prostor pro úpravu majetkového režimu manželů.

Ovšem novela exekučního řádu stanoví, že pro účely exekuce se za majetek patřící do společného jmění považuje také majetek, který není součástí společného jmění manželů jen proto, že:

  • bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo byl zúžen jeho stávající rozsah
  • nebo byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů
  • nebo byl ujednán režim oddělených jmění
  • nebo byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku.

„Jinými slovy, pokud například manželé budou předpokládat, že je před odpovědností za dluhy druhého z manželů ochrání předmanželská smlouva, ve které si stanovili oddělené hospodaření, tak v případě exekuce zjistí, že pro tyto účely je smlouva jen bezcenný cár papíru,” doplnil Načeradský.

Reklama

Související články

Nový zákoník žene lidi na katastrální úřady

10. 12. 2013, 20:44

Delší fronty v podatelnách, zvýšený zájem lidí o vypořádání jejich majetkových záležitostí. Taková je podle zjištění Práva realita těchto dnů na katastrálních...

Výběr článků