Hlavní obsah

Průměrný starobní důchod přesáhl 20 tisíc korun

4. 6. 2023, 7:22

Od červnové splátky se všem vypláceným důchodům zvyšuje procentní výměra důchodu. Všechny pobírané důchody jsou mimořádně valorizovány kvůli přetrvávající inflaci. Starobní důchody se tak zvýší v průměru o 755 korun a průměrná výše starobního důchodu dosáhne 20 216 korun.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Mimořádná valorizace se, jak informuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Navýšení důchodů provede ČSSZ automaticky, není proto potřeba o něj žádat.

Důchody jsou tvořeny základní výměrou a procentní výměrou.

Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu a je stejná pro všechny důchodce. Zákon její výši stanoví na 10 procent průměrné mzdy. Přesnou částku základní výměry vždy pro období celého následujícího kalendářního roku stanoví nařízení vlády, v rámci mimořádné valorizace se tedy nezvyšuje.

Vyšší procentní výměra

Na druhou stranu je procentní výměra důchodu individuální, její výše se odvíjí od konkrétního průběhu pojištění. Čím vyšších příjmů člověk v rozhodném období dosáhl a čím delší je je získaná doba pojištění, tím vyšší je i procentní výměra důchodu.

V rámci červnové mimořádné valorizace procentní výměra vzroste o 2,3 procenta, zároveň bude navýšena o pevnou částku 400 korun (resp. o dílčí pevnou částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění k úhrnu dob pojištění získaných v České republice a v cizině). Tato výše pak člověku pobírajícímu důchod náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu.

Navýšení procentní výměry o 2,3 procenta a o pevnou částku 400 korun se týká i důchodů přiznaných v roce 2023 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. června 2023 do 31. prosince 2023.

Souběh důchodů

V případě souběhu více důchodů se u každého důchodu posuzuje nárok na procentní zvýšení o 2,3 procenta samostatně. Při souběhu výplat více důchodů pak náleží zvýšení o pevnou částku 400 korun pouze jednou, a to k procentní výměře důchodu, jenž je vyplácen v plné výši, resp., jehož procentní výměra není krácena pro souběh výplat důchodů bez ohledu na to, zda je k tomuto důchodu vyplácena základní výměra, upozorňuje ČSSZ.

Valorizace zpomalí, předčasné penze nebudou tak výhodné, schválila vláda

Také v případě příplatků k důchodu přiznaných podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. (příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem) a podle zákona č. 357/2005 Sb. (příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za II. světové války) dochází od červnové splátky 2023 k automatickému navýšení. Oba příplatky se zvyšují o 11,5 procenta.

O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu jsou příjemci důchodu informováni oznámením, které je rozesíláno dle splatností jejich důchodu.

Anketa

Jste spokojen/a s výší vašeho starobního důchodu?
Ano
25,6 %
Ne
67,4 %
Starobní důchod nepobírám
7 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 3364 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků