Hlavní obsah

Pandemie koronaviru zvýraznila nerovné postavení žen v zaměstnání

8. 10. 2020, 5:31

Vyrovnat šance mužů a žen v zaměstnání se v České republice stále nedaří. Nástup pandemie koronaviru a s ní související ekonomický pokles to jen zvýraznily.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Odborníci opakovaně upozorňují, že diverzita pracovních týmů je jedinou cestou, jak zvýšit výkon a schopnost dostatečně rychle reagovat na změny v požadavcích trhu. Přehlížet proto otázku podpory žen, ale i menšin, v zaměstnání během ekonomického poklesu je krátkozraké a může to přímo ohrozit konkurenceschopnost firmy jako takové.

Zpráva Sociologického ústavu Akademie věd ČR upozornila na skutečnost, že opatření proti pandemii dopadla daleko více na ženy než na muže.

Bez podpory to nepůjde

Jak potvrzují zkušenosti z krize na konci prvního desetiletí tohoto století, ekonomický propad zvýrazní existující nerovnosti včetně těch genderových.

„Na ženy více dopadnou škrty či zmrazení sociálních dávek, protože jsou častěji doma s dětmi na rodičovské dovolené,“ uvedla Alena Křížková, vedoucí oddělení Sociologického ústavu AV ČR.

Česko ve vyrovnávání podmínek zaměstnávání mužů a žen stále zaostává za vyspělou Evropou. Index rovnosti žen a mužů (Gender Equality Index) nás zařadil na jednadvacáté místo v Evropě s 55,7 bodu ze sta. Nejhůře jsme dopadli v porovnání postavení v práci a v ohrožení chudobou. Tady se ČR umístila dokonce čtvrtá od konce.

ČR ve vyrovnávání podmínek zaměstnávání mužů a žen za vyspělou Evropou stále zaostává

Odborníci přitom upozorňují na fakt, že různorodé týmy vykazují výrazně lepší výsledky než ty homogenní. Mluvil o tom například autor celosvětového bestselleru The Medici Effect, americko-švédský kouč Frans Johansson, během svého loňského vystoupení v Praze. Na konferenci Converge 2019, kterou organizovala Mezinárodní federace koučů (ICF), mimo jiné prohlásil, že „lidé pracující v homogenním týmu se nacházejí v určité komfortní zóně, a tudíž jsou méně schopni reagovat na měnící se podmínky na trhu“.

„Firmě, která není schopna dostatečně rychle zareagovat na změny nálad na trhu, tak hrozí, že bude okamžitě nahrazena flexibilnějším konkurentem. Zavádění diverzity je cestou, jak dosáhnout větší inovativnosti a výkonnosti. Dostáváme šanci vidět problémy z různých úhlů pohledu,“ zdůraznil Johansson.

Pandemie změnila pracovní trh

Finance

Příklady táhnou

Zkušenosti aliance BPS, národního koordinátora evropské Charty diverzity, nicméně naznačují, že situace se postupně mění k lepšímu a české firmy si začínají uvědomovat, jak klíčovou roli může sehrát diverzita v úspěchu na trhu.

„Rozmanitost a inkluze na pracovišti jsou nejen správnou praxí řízení, dávají také obchodní smysl. Proto je pro nás důležité, aby se u nás zaměstnanci cítili oceňováni právě za svou jedinečnost a za své unikátní nadání,“ potvrdila Johanssonovy předpoklady ředitelka personálního oddělení Moneta Money Bank Klára Escobar.

Banka je zároveň jedinou českou společností, které se podařilo umístit se v prestižním žebříčku Bloomberg Gender-Equality Index 2020 (GEI). Ten zahrnuje 325 firem ze 42 zemí světa. O zařazení do Indexu rozhodoval kromě jiného například počet žen ve vysokých manažerských pozicích, procentuální zastoupení žen mezi zaměstnanci, jimž se zvyšovala v uplynulém kalendářním roce mzda či kteří byli povýšeni.

Změnu situace potvrzuje i nárůst počtu českých společností, které se připojily k evropské Chartě diverzity. Podle informací aliance BPS přibylo na konci loňského roku hned sedm nových signatářů, celkem se již tak k tomuto dokumentu v tuzemsku přihlásilo 77 firem.

Reklama

Výběr článků