Hlavní obsah

Ochrana spotřebitelů před energošmejdy se zvýší

24. 7. 2021, 18:13
Právo, ČTK, svj

Čeští spotřebitelé zřejmě budou lépe chráněni před takzvanými energošmejdy. Změny přinese vládní novela energetického zákona, kterou již valnou většinou schválila s některými úpravami Sněmovna. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident, zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Novela umožní zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Energetičtí šmejdi zvýší aktivitu, varuje úřad

Finance

Sněmovna některá opatření ještě zpřísnila. Zprostředkovatel bude muset provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Bude muset také zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody.

Podomní prodej bude možné zakázat

Prošel návrh STAN, že obce budou moci zakázat svým nařízením podomní prodej energií. „Skoncuje s nepoctivými praktikami, přes které nabízeli tzv. energošmejdi zejména seniorům nevýhodné smlouvy a tahali z nich peníze. Koronavirová krize navíc dala tomuto problému zcela nový rozměr, „výhodná změna dodavatele energií a roušky zdarma“ – to byla jejich taktika. Nyní budou mít obce ve své gesci možnost zakázat podomní prodej na svém území a ochránit tak obyvatele před podvodnými praktikami,“ uvedl předseda hnutí Vít Rakušan.

Přijetí novely energetického zákona, která zavádí povinnou registraci zprostředkovatelů, přivítal mj. i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Upozornil však na nutnost posílení personálních kapacit a zvýšení rozpočtu ERÚ, jenž bude spravovat nový registr zprostředkovatelů a řešit veškeré stížnosti.

Hospodářský výbor prosadil, aby se na určité druhy plynu nevztahovala bezpečnostní pásma. Od roku 2027 by měla být všude zavedena dálková měřidla energií.

Reklama

Související témata:

Výběr článků