Hlavní obsah

Nákupy na úvěr ohrožují každého pátého Čecha

3. 3. 2019, 10:34
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v Česku 60 procent lidí. Jak ale ukázala aktuální studie, pětina domácností se kvůli rizikovému zadlužování může dostat do existenčních problémů. Lidé si na úvěr nejčastěji pořizují auta či motorky, spotřební elektroniku a bílé zboží. V loňském roce takto financovala nákup pětina Čechů.

Foto: Profimedia.cz

Tři z pěti lidí mají zkušenost s nákupem na úvěr.

Článek

Průzkum agentury SC pro Českou bankovní asociaci (ČBA) z letošního února mezi tisícovkou Čechů mapoval jejich chování a postoje v souvislosti s nákupem na úvěr a splátkami.

Průzkum sledoval zkušenosti Čechů s nákupem na úvěr či půjčku, což se týkalo účelových i neúčelových úvěrů a půjček, kromě kreditních karet, kontokorentů, úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů.

Zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v Česku 60 procent lidí. Nejedná se přitom jen o zkušenost z minulosti, v současné době dvě třetiny lidí minimálně jednu půjčku splácí.

Foto: Martin Havelka, Novinky

Zkušenosti Čechů s nákupem na úvěr

Jak vyplynulo to z výpočtu tzv. indexu rizikového zadlužování, který spotřebitele hodnotí z hlediska výskytu různých rizikových faktorů, jako je například ochota krýt splátky další půjčkou, vyšší počet aktuálních půjček apod., pětina dospělé populace má tendenci se při půjčování chovat rizikově.

„Rizikové zadlužení se týká 20 procent lidí, tedy 1,58 milionů dospělých Čechů,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka SC Jana Hamanová.

Podle ní jde o skupinu dlužníků, kteří se kvůli svému chování při zadlužování mohou dostat do problémů. Tendenci rizikově se zadlužovat mají přitom především lidé, kteří ještě nemají příliš zkušeností či finančních znalostí. Jedná se hlavně o mladé lidi ve věku 18 až 34 let.

Do skupiny lidí s rizikovým chováním patří i respondenti s nižším vzděláním, kteří si často berou úvěry od více poskytovatelů. Z této rizikové skupiny by si dokonce každý třetí neváhal vzít půjčku na splátku předchozího úvěru.

Rizikoví dlužníci jsou rozeseti víceméně po celé České republice a úvěr si nejčastěji berou na nákup spotřební elektroniky či automobilu nebo motocyklu (54 procent, resp. 44 procent z nich).

Každý třetí se s výší úvěru nechlubí

Na pořízení zboží na úvěr si lidé nejčastěji půjčili do 20 tisíc korun, v průzkumu to zmínila pětina oslovených dlužníků.

Foto: Martin Havelka, Novinky

Za kolik korun si lidé pořídili věci na úvěr

Tři z deseti oslovených ale přiznali úvěr přes sto tisíc korun. Vyšší částky nad 300 tisíc si častěji vzali vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku kolem 30 let. Částku nad 500 tisíc korun si půjčili respondenti ve věku 35 až 49 let.

„Vyšší částky pohybující se v řádech statisíců si obecně berou lidé v produktivním věku 30 až 50 let. V daném věku si nejčastěji rekonstruují či vybavují domácnost nebo kupují auta, přitom by už z pohledu svého i poskytovatelů úvěrů měly mít dostatečné příjmy na splácení takových půjček,” upřesnila Helena Brychová z ČBA.

Jak dále upozornila, zhruba jedna třetina lidí nechce přesnou výši svých půjček sdělit. „Musíme také stále vycházet z toho, že průzkum nezohledňuje spotřebitelské úvěry na bydlení, mezi které patří především hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření,“ dodala.

Kvůli čemu se Češi zadlužují

Na prvním místě žebříčku zboží pořízeného na úvěr, jsou auta či motorky. Zadlužili se kvůli nim tři lidé z deseti. Spotřební elektroniku si na úvěr koupila pětina oslovených, každý zhruba šestý pak úvěrem financoval rekonstrukci bytu, stejný počet lidí i nákup bílého elektra.

Foto: Martin Havelka, Novinky

Na co si Češi půjčují

Mladí lidé se nejčastěji zadlužují kvůli spotřební elektronice, lidé ve středním věku si častěji berou půjčky na nákladnější věci, jako je auto.

Převažujícím důvodem pro nákup zboží či služby na úvěr je v polovině případů nedostatek hotovosti. V ostatních případech se jedná o neochotu čekat a peníze si našetřit (15 procent). Ve 14 procentech případů pak sehrává roli aktuální výhodná akce na splátky – např. s nulovým či nízkým úrokem.

Bezpečné zadlužení do 20 % příjmů

Češi se obecně shodují na tom, že jejich zadlužení je bezpečné, pokud celková výše měsíčních splátek nepřesáhne 20 procent jejich čistého měsíčního příjmu. Zmínily to dvě třetiny oslovených.

Pokud by se lidé dostali do problémů se splácením, polovina by s věřitelem vyjednávala o odkladu splátek a také třetina by se půjčky pokusila konsolidovat.

Naprostá většina Čechů by si současně nikdy nepůjčila na zážitek či dovolenou (82 procent).

„Průzkum odhalil zajímavý rozdíl mezi přístupem těch, co již zkušenost s půjčkou mají, ve srovnání s těmi, kteří si dle svého prohlášení v životě nepůjčili. První skupina inklinuje jasně k tomu půjčit si na věci, které pro ty 'nezkušené' téměř nepřicházejí v úvahu. Je tomu tak například u spotřební elektroniky či bílého zboží,“ uvedla Brychová.

Že nebude na splátky se Češi nebojí

„Lidé se dívají na svou budoucí schopnost splácet optimisticky a nebojí se zadlužovat, což velice pravděpodobně souvisí s aktuálním vývojem ekonomiky provázeným mimo jiné například růstem mezd,“ zmínila Brychová.

Průzkum ukázal, že sedm z deseti dotazovaných necítí obavy, že by nebyli schopni své úvěry splatit.

Foto: Martin Havelka, Novinky

Do jaké míry se Češi obávají, že nebudou schopni splácet své půjčky

Vyšší obavy však přiznali lidé s příjmy do 15 tisíc Kč a ženy. Neschopnosti splácet se obávají i ti, u nichž výše půjček překročila 300 tisíc korun.

Anketa

Jak vysoký máte úvěr?
Méně než 10 000 Kč
1,5 %
10 001 až 50 000 Kč
3,1 %
50 001 až 200 000 Kč
7,6 %
200 001 až 500 000 Kč
5,2 %
Více než 500 000 Kč
8 %
Nemám úvěr
74,6 %
Celkem hlasovalo 1320 čtenářů.

Reklama

Související články

Výběr článků