Hlavní obsah

Finanční poradna: Vlastník stromu za něj zodpovídá, i když ho nezasadil

26. 8. 2021, 9:57
Právo, zr

Vlastník stromů, které větvemi či kořeny zasahují na sousední pozemek, se musí postarat o to, aby souseda neobtěžovaly. Argumentovat tím, že on stromy nezasadil a pozemek i s nimi již koupil, není možné.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Na redakci se s žádostí o radu obrátil čtenář, který řeší problém se sousedem, vlastníkem pozemku se vzrostlými stromy.

„Jsem majitelem rodinného domu se zahradou, který jsem zdědil po rodičích. Jeden ze sousedů v době, kdy oni ještě nemovitost vlastnili, zasadil na hranici pozemku sousedícího s naší zahradou několik stromů. Ty za desítky let vyrostly do značných rozměrů. V souvislosti s extrémními povětrnostními podmínkami se bojím, aby tyto stromy v případě pádu nezničily moji zahradu, a nepoškodily tak můj dům,” napsal muž.

Přehledně: Jaké jsou nejčastější mýty u pojištění

Finance

Jak dále zmínil, pozemek nyní vlastní soused, který nemovitost i se stromy od předchozího majitele koupil.

„Na mou žádost o jejich odstranění argumentuje, že je nezasadil, a proto za ně neodpovídá. Kdyby došlo k pádu stromů při vichřici, mohu po něm žádat náhradu škody?” požádal o radu čtenář.

Právník: Vlastnictví zavazuje

Redakce požádala o odpověď právníka Jana Dubenského.

„Vlastnictví zavazuje, a argumentace vašeho souseda, že stromy nezasadil, je proto naprosto lichá. Vztahy mezi sousedními vlastníky pozemků řeší občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění), který v ustanovení § 1013 řeší omezující opatření k ochraně vlastnických práv sousedů,” uvedl právník.

Jak dále dodal, musí se podle zákona vlastník zdržet všeho, co působí na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku.

ERÚ varuje před smlouvami se sankcemi za ušlý zisk

Finance

„Další ustanovení citovaného zákona pak upravuje režim zasahování stromů na sousední pozemek tak, že pokud neučiní vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, úpravu větví, případně kořenů, přesahujících na sousední pozemek, může tak soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době učinit sám, a to pokud mu to působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu,” doplnil Dubenský.

Záleží, co bylo příčinou pádu stromu

V případě, že by se majitelé sousedních pozemků na vhodné úpravě sousedských vztahů nedohodli, může ji nařídit soud na návrh dotčeného vlastníka. Mohl by i nařídit odstranění stromů na hranici pozemků.

„Při řešení případné náhrady škody na majetku souseda při pádu stromu je třeba rozlišovat případ, kdy je strom ve špatném stavu a hrozí jeho pád a vlastník pozemku tuto situaci neřeší a strom neodstraní, od případu, kdy jde o zásah vyšší moci (nebývale silné vichřice), kdy i zdravý strom v dobré kondici podlehne náporu větru. V tomto případě chybí zavinění vlastníka stromu jako podmínka možné náhrady škody. Takový případ je možné řešit pojištěním potenciálně ohroženého vlastníka,” upozornil Dubenský.

Reklama

Související témata:

Výběr článků