Hlavní obsah

Chybujete v práci? Od náhrady škody vás může zachránit pojistka na blbost

6. 10. 2019, 9:43
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Způsobíte-li, byť neúmyslně, škodu svému zaměstnavateli, je logické, že po vás bude požadovat její náhradu. Pokud si ale sjednáte pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, může za vás náklady za nápravu škody uhradit pojišťovna. Roční pojistné se pohybuje v řádu stovek až několika tisíc korun, záleží na rizikovosti vašeho povolání i nastavených limitech plnění.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Při výkonu svého povolání jste neúmyslně způsobili škodu a zaměstnavatel po vás požaduje její náhradu. Podle zákoníku práce na to má právo, nejprve však musí nechat výši škody vyčíslit a oznámit vám ji zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byla zjištěna jak škoda, tak odpovědnost konkrétního zaměstnance.

„Zaměstnanec může škodu odčinit uvedením v předešlý stav, není-li to možné, tak v penězích. Podle zákoníku práce nesmí výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, který pobíral před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu,” uvedla advokátka Lucie Oršulová.

Jak nastavit limit pojistného plnění

Jednou z možností, zvlášť pokud používáte při své práci například drahý služební notebook či telefon, nebo jste třeba řidičem z povolání, jak se ochránit před povinností zaplatit případnou škodu ze své kapsy, může být sjednání pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, též lidově řečené pojistky na blbost.

„Pojištění poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli a vztahuje se na škody na zdraví, škody na majetku i finanční škody. Poskytuje ochranu pro případ škod způsobených při služební cestě v ČR nebo kdekoli v zahraničí. Územní rozsah je přednastaven pro každé povolání či pracovní zaměření jinak a klient si sám zvolí, zda se pojištění má vztahovat na ČR nebo Evropu nebo Svět,” přiblížila náplň pojištění Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Jak nastavit úrazovou pojistku? Zaměřte se na trvalé následky

Ovšem ještě předtím, než pojistnou smlouvu uzavřete, promyslete si a spočítejte, na jakou částku se pojistíte. Vzhledem k tomu, že maximální náhrada výše škody by činila 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního příjmu, bylo by zbytečné sjednávat si vyšší pojistný limit. Na druhou stranu, pokud byste chtěli za pojistné ušetřit a platili tak částku odpovídající nižšímu platu, než který skutečně pobíráte, krytí vám v případě škody stačit nebude.

Pokud například váš průměrný měsíční příjem činí zhruba 20 tisíc korun, je 4,5násobek 90 tisíc korun, bohatě vám tedy postačí pojistný limit maximálně 100 tisíc korun. Při platu 35 tisíc korun, pak bude maximální částka, kterou po vás může zaměstnavatel jako náhradu škody požadovat, činit 157 500 korun.

Tuzemské pojišťovny pochopitelně nabízejí různé výše pojistných limitů.

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání
PojišťovnaLimity pojistného plněníVýše spoluúčasti
Allianzmax. 500 tis. Kčmin. 10 %, min. 1000 Kč
Česká pojišťovnapřizpůsobí limit 4,5násobku mzdy pojištěného10 % min. 1000 Kč, 20 % min. 2000 Kč, 30 % min. 3000 Kč
Česká podnikatelská pojišťovnaod 60 tis. Kč do 200 tis. Kč30 % min. 5000 Kč, nebo 5000 Kč
ČSOB Pojišťovnaod 60 tis. Kč do 700 tis. Kč25 % min. 1000 Kč, nebo 10 %, min. 1000 Kč, nebo 1000 Kč, řidiči z povolání min. 5000 Kč.
Generaliod 60 tis. Kč do 500 tis. Kč, přes úpis možné sjednat až pojistné částky 1 mil. Kč.min. 1000 Kč, max. 1/3 z pojistné částky
Kooperativaod 100 tis. Kč do 500 tis. Kč.30 % min. 1000 Kč, nebo 10 % min. 1000 Kč
UNIQA pojišťovnaod 35 tis. Kč do 500 tis. Kč10 %, nebo 30 % z pojistného plnění
Zdroj: pojišťovny

Počítejte se spoluúčastí

U všech produktů na trhu musíte při výplatě pojistného plnění počítat se spoluúčastí.

„Výše spoluúčasti se pohybuje od 10 do 30 procent podle toho, u které pojišťovny si produkt sjednáte a také podle výše pojistné částky. Pokud chcete mít pouze minimální 10procentní spoluúčast, zaplatíte za pojistné více,” doplnil Aleš Žárský z on-line služby DOK.

Pojistné i podle druhu práce

Pojistné se vypočítává podle různých faktorů. Vliv na jeho výši má především rizikovost povolání i místo výkonu povolání, zda se jedná o Česko, nebo zahraničí. Důležité je také to, s jakým zařízením zaměstnanec pracuje, tedy stroje a přístroje potřebné k práci včetně služebního vozu. Svou roli hraje pochopitelně výše limitu plnění a spoluúčasti.

Pojistné tak může dosáhnout řádově stovky, ale i tisíce korun ročně. „Výše pojistného je od zhruba 600 korun pro nejméně riziková povolání (úředník, učitel) při sjednání pouze základního rozsahu, po zhruba 7500 korun pro mladé osoby s řízením i obsluhou pracovních strojů, které vykonávají rizikové povolání (řidič, skladník),” doplnil pro Právo Jan Marek z Generali.

Příklady výše pojistného

ČPP

  • Řidič z povolání: od 1898 Kč do 4175 Kč
  • Občasný řidič (referent), manipulace apod.: od 1265 Kč do 278 3Kč
  • Ostatní: od 633 Kč do 1392 Kč

Kooperativa

  • Řidič z povolání: územní rozsah Česká republika, spoluúčast 10 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 100 tis. Kč. Roční pojistné bude 3960 Kč
  • Řidič z povolání: územní rozsah Česká republika, spoluúčast 30 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 100 tis. Kč. Roční pojistné bude 2720 Kč
  • Skladník bez řízení motorového vozidla: územní rozsah Česká republika, spoluúčast 10 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 100 tis. Kč. Roční pojistné bude 860 Kč
  • Referent s občasným řízením služebního vozidla: územní rozsah Celý svět, spoluúčast 10 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 150 tis. Kč Roční pojistné bude 3050 Kč
  • Referent bez řízení služebního vozidla: územní rozsah Celý svět, spoluúčast 10 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 150 tis. Kč Roční pojistné bude 1160 Kč
  • Ostraha bez řízení služebního vozidla: územní rozsah Česká republika, spoluúčast 30 % min. však 1000 Kč, zvolený limit plnění 100 tis. Kč Roční pojistné bude 620 Kč

Pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, musí škodu zaměstnavateli uhradit v plném rozsahu, připomněla Lucie Oršulová. Stejné výluky z pojistného plnění pochopitelně uplatňují i pojišťovny. Ve svých všeobecných podmínkách však mají i další, se kterými je třeba se předem seznámit.

„Ve výluce jsou zejména škody vzniklé pohřešováním (ztráta svěřených věcí) a hmotná odpovědnost (manko), nehradíme ani některé majetkové sankce uložené zaměstnavateli z důvodu pochybení zaměstnance (např. pokuty finančního úřadu) apod.,” zmínila Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny.

Anketa

Máte kvůli zaměstnání uzavřenou tzv. pojistku na blbost?
Ano
52,6 %
Ne
47,4 %
Celkem hlasovalo 515 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků