Hlavní obsah

POLEMIKA: Důchodová reforma odtržená od reality

31. 3. 2021, 13:52
Právo, Vilém Kahoun, Jaroslav Ungerman (poradci předsedy vlády)

Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno oznámilo, že zpracovalo nové znění příslušných zákonů o důchodovém pojištění, a to pokládá za vyřešení jednoho ze zásadních úkolů této vlády – důchodové reformy.

Foto: koláž Novinky.cz s Právo

Illustrační foto

Článek

Přitom vládní programové prohlášení předpokládalo vytvoření samostatného důchodového účtu, který by samostatně sledoval příjmy a výdaje v systému důchodového pojištění. Prostě mělo jít o transparentní účet, kde by byly soustředěny všechny příjmy plynoucí z důchodového pojištění a také výdaje na vyplácené starobní důchody.

Dnes existuje důchodový účet pouze virtuálně. V našem pojetí by musel být samostatně spravován a měl by být předmětem samostatného zúčtování – a také zhodnocování. Tak, jak je to běžné v systémech důchodového pojištění.

Současně by také tento oddělený účet musel mít přesně definovaný vztah ke státnímu rozpočtu, který by měl – podle našeho názoru – pokrývat případné deficity tohoto účtu. Domníváme se, že by byl spravován samostatnou institucí Českou správou sociálního zabezpečení a kontrolován správní radou, kde by zasedli představitelé veřejnosti, resp. parlamentních stran.

K tomuto zásadnímu úkolu vládního prohlášení Komise pro spravedlivé důchody neučinila vůbec žádný závěr.

Důchodová reforma skončí u ledu. Opět

Domácí

Pracovat se vyplatí?

Návrh dalších změn důchodového systému vůbec neřeší, jak bude systém dlouhodobě stabilní.

Podle návrhu by byly parametry budoucího důchodu nastaveny tak, že jeho závislost na výdělku by s rostoucím příjmem rychle klesla, a tato závislost důchodu na předchozích příjmech by tak byla pro mnoho účastníků se středními a vyššími příjmy velmi slabá.

Návrh hovoří o tzv. nultém pilíři a prvním pilíři starobního důchodu – pokud jde o zdroje financování. Proto vychází z toho, že nultý pilíř bude financován z obecných daní a první pilíř – jako dosud – z důchodového pojištění.

Podle návrhu má solidární část, tedy nultý pilíř starobního důchodu, zajistit důstojný důchod pro osoby, které získaly potřebnou dobu pojištění. Stávající základní výměru starobního důchodu – solidární část – zvyšuje zhruba třikrát z 3500 na 10 tisíc Kč.

Předpokládá se, že na 10 tisíc Kč se zvýší všechny starobní důchody nižší než tato hranice a ostatní důchody zůstanou beze změny. Proč by tak zásadně měla být oslabena zásluhovost a proč by ti, kteří si v minulosti neplatili důchodové pojištění, měli najednou mít stejný důchod jako ti, co pravidelně platili a pracovali, vůbec není jasné. V tomto smyslu by tedy neplatilo základní pravidlo společnosti a volebních programů – pracovat se vyplatí.

Svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. Jak to bude letos?

Finance

 Příspěvky bude nutné zhodnocovat

Vládní prohlášení také požadovalo připravit návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.

Autoři navrhují, aby za každých 10 let práce ve fyzicky náročné profesi byla možnost odejít o jeden rok dříve do důchodu. Není jasné, co jsou fyzicky náročné profese, neboť stále narůstá okruh profesí, které by se měly dostat na tento seznam.

Zásadní problém ovšem vidíme jinde. Předpokládá se, že zaměstnavatel bude platit za tyto zaměstnance vyšší odvod sociálního pojištění do dosavadního průběžného systému. Po­dle našeho názoru musí být se zavedením tohoto systému současně vytvořen důchodový fond, který bude soustřeďovat ony vyšší příspěvky. Ten by pak tyto prostředky měl zhodnocovat, protože to je nárok tohoto pojištěnce na budoucí důchod. Nelze proto zvýšené příspěvky důchodového pojištění ponechat v průběžném systému desítky let, aniž by byly valorizovány atd.

Důchodový systém loni skončil v deficitu 40,5 miliardy

Stalo se

Bezdětné ženy jsou na tom hůře

Mělo by být také samozřejmé, že by tento člověk měl vědět, jaký nárok mu z tohoto fondu pro jeho předčasný důchod vzniká. Tedy předpokládá to rovněž systém individuálních účtů pro jednotlivé pojištěnce.

Za jednu z klíčových změn je považováno zvlášť ocenit péči o děti, resp., navrhuje se zvýšit důchody o tzv. výchovné. To pokládáme za naprosto zásadní omyl. Vychází totiž z domněnky, že starobní důchody žen, které měly děti a vychovávaly je, jsou nižší než žen bezdětných.

Podle statistik vyplácených důchodů je to ovšem naopak! Právě bezdětné ženy mají starobní důchod o 1000 Kč nižší než ženy, které vychovaly jedno či dvě děti.

Stávající systém důchodového pojištění péči o děti plně respektuje. Po dobu péče o dítě je žena důchodově pojištěna a zároveň se jí tato doba vylučuje při výpočtu celoživotního průměrného ročního výdělku. Zde se zcela záměrně překrucují fakta. Péče o děti totiž není zásluhovostí, je to projev solidarity, stejně jako péče o závislé osoby.

Půjdou dvacátníci do důchodu v 73 letech? Reformu je třeba brát vážně, říkají experti

Ekonomika

Na závěr jen připomínáme, že zcela opomíjíme finanční krytí celého návrhu důchodové reformy. Jako by se tyto záměry odehrávaly ve vzduchoprázdnu. Nechceme vést polemiku, zda předložené návrhy znamenají navýšení ročního fondu důchodového pojištění o 50, 100 či více miliard.

Za zásadní problém totiž pokládáme, že uvedené návrhy naprosto popírají vládní prohlášení a jdou proti jeho záměru. Prostě se nemůžeme smířit s tím, že je zde po dvou letech činnosti předkládán jakýsi abstraktní návrh zcela odtržený od reality a že to někdo zcela vážně považuje za důchodovou reformu.

V našem pojetí musí být reforma důchodů prováděna postupnými kroky, kterými budeme zavádět její jednotlivé prvky tak, jak je navrhuje vládní prohlášení. Reforma není a nemůže být jednorázovým aktem, kterým vyřešíme vše.

Autoři jsou poradci předsedy vlády

Reklama

Související články

Výběr článků