Hlavní obsah

Unikátní exoskop umožňuje operovat covid pacienty

8. 11. 2020, 16:02
Právo, Václav Pergl

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha disponuje jako první v České republice digitálním mikroskopem, tzv. exoskopem.

Foto: ÚVN

Prof. David Netuka (vlevo) při zákroku s pomocí exoskopu

Článek

Nová technologie umožňuje lékařům provádět mikroneurochirurgické výkony a zároveň dodržovat hygienická opatření zavedená v souvislosti s covidem-19. Při operacích mozku nebo páteře sledují zdravotníci operační pole pomocí speciálních brýlí na monitorech ve 3D.

„Současné hygienické normy vyžadují, aby měl chirurg při výkonu respirátor FFP3 a k tomu před obličejem plexisklo. Při vrtání kosti nebo preparaci totiž může dojít k uvolnění drobných částic, a tedy i k přenosu infekce. Dodržet požadovaná opatření však při mikroneurochirurgických operacích za použití klasického mikroskopu není možné, protože operatér se musí dívat do okuláru,“ vysvětlil úskalí neurochirurgických operací za současné situace přednosta uvedené kliniky prof. MUDr. David Netuka.

Jedna na celý život: V Brně vyvinuli unikátní endoprotézu

Věda a školy

Exoskop umožňuje zachovat současné standardy péče a spektrum výkonů, aniž by zdravotníci museli podstupovat riziko nákazy. Chirurg operující s exoskopem totiž nesleduje operační pole skrze okulár, ale na monitoru v trojrozměrné projekci s vysokým rozlišením za použití speciálních 3D brýlí.

„Digitální mikroskop čili exoskop je vlastně kamera, kterou může operatér volně manipulovat, díky čemuž může využít daleko více úhlů pohledu. Na sále jsou k dispozici tři monitory – dva pro 3D zobrazení a jeden pro zobrazení 2D,“ objasnil prof. Netuka.

Čeští lékaři odstranili nádor jater speciální metodou nejmladšímu pacientovi na světě

Domácí

Exoskop lékaři využívají denně zejména pro operace mozku, operují s ním například nezhoubné a zhoubné nádory, cévní onemocnění, malforace, úrazy, dále také krkavice, páteře nebo periferní nervy.

Vyšel na 8,6 milionu

Přístroj za 8,6 milionu má řadu výhod, které zdaleka nesouvisí pouze s covidem-19. „Díky exoskopu celý tým vidí stejný obraz ve stejné kvalitě ve vysokém rozlišení 4K. Nejen operatér, ale i asistent, sestry, nebo dokonce anesteziologové mají přesný přehled o tom, co se děje,“ zdůraznil prof. Netuka a dodal, že sestry mohou pro snazší manipulaci s instrumenty využívat 2D monitor bez speciálních brýlí.

Transparentnost operací uvítal i děkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka. „Přístroj usnadňuje a zlepšuje vzdělávání mediků, kteří mohou díky exoskopu dění sledovat stejně jako operatér. Videozáznam z výkonu se navíc automaticky archivuje, takže ho lze následně využít pro fakultní výuku, což je pro pedagogy v nynější době distanční výuky velkým přínosem,“ uvedl doc. Vokurka.

Reklama

Výběr článků