Hlavní obsah

Tunel pod Bílinou jen s podporou vlády

19. 6. 2020, 8:13
Právo, Karel Otcovský

Pro stavbu silničního tunelu pod Bílinou na Teplicku bude potřeba podpora vlády. Ekonomická efektivita stavby vychází záporně, jiné řešení vedení silnice I/13 už ale není. Náklady na vybudování čtyřpruhového tunelu odborníci odhadli na 4,5 miliardy korun.

Foto: Karel Otcovský, Právo

V Bílině často dochází ke kumulaci dopravy a k tvorbě dlouhých kolon popojíždějících aut.

Článek

Průjezd Bílinou je z pohledu dopravy po silnici I/13 výrazným problémem. Silnice tam vede dvoupruhovým průtahem města, navíc s několika kruhovými objezdy. Přitom jak ve směru od Teplic, tak dále do Mostu je komunikace čtyřpruhová. V Bílině proto dochází ke kumulaci dopravy z obou směrů a k tvorbě dlouhých kolon popojíždějících aut.

Za poslední desítky let bylo prověřováno několik možností, jak situaci v Bílině vyřešit. Vedení silnice po estakádě a dlouhým tunelem bylo z hlediska ekonomiky příliš nákladné. Aktuální řešení počítá se stavbou téměř 1400 metrů dlouhého tunelu od vlakového nádraží po fotbalové hřiště u Kyselky.

Doprava v karanténě klesla o desítky procent, zjistil meteorolog

„Tuto variantu prosazujeme a chceme ji realizovat. Bez schválení záměru projektu ministerstvem dopravy však nemůžeme investiční přípravu zahájit,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Z hlediska stávajícího výpočtu ekonomické efektivity stavby však čtyřpruhový tunel vychází negativně v poměru cena stavby a dopravní přínos. Centrální komise ministerstva dopravy s největší pravděpodobností takový záměr neschválí.

„Budovat pouze dvoupruhový tunel, který by ekonomicky vyšel lépe, podle nás nemá smysl. Náklady na něj nejsou oproti čtyřpruhové variantě zásadně nižší, protože by bylo nutné stejně budovat souběžnou únikovou štolu. Později, kdy bude s ohledem na prognózu nárůstu dopravy možné, že by čtyřpruhová varianta byla ekonomicky přijatelná, již budou náklady na dobudování souběžného tunelu mnohem vyšší,“ srovnal Mátl varianty tunelu.

K prosazení současného plánu řešení dopravy v Bílině tak bude nutná podpora vlády, a to na základě skutečnosti, že již byly prověřeny všechny možné varianty a žádná se neukázala při porovnání celospolečenských nákladů a přínosů jako dostatečně efektivní. Stávající situace v Bílině je kritická a do budoucna se s nárůstem dopravy ještě zhorší.

V tunelu Blanka začalo hořet nákladní auto

Přijatelná alternativní trasa přitom neexistuje. Ústecký kraj, město Bílina i ŘSD ČR proto předloží vládě materiál ke zhodnocení situace. V něm bude poukázáno také na přínos čtyřpruhového průjezdu Bílinou z hlediska výkonového zpoplatnění neboli mýta.

Silnice I/13 je pro severozápadní a severní Čechy klíčová. Propojuje všechny významné aglomerace v regionu, a to od Karlových Varů přes Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín až po Liberec.

Reklama

Výběr článků