Hlavní obsah

Soud usměrnil policii: Pokud chce občanku, musí mít důvod

5. 11. 2015, 11:21 – Brno • Aktualizováno 5. 11. 2015, 12:51

Ke kontrole totožnosti občana musí mít policisté jasný a pádný důvod. Plyne to z rozsudku Krajského soudu v Brně, který řešil spor mezi právničkou sdružení Liga lidských práv Zuzanou Candigliotou a jihomoravskou policií. Konkrétní důvody perlustrace jsou stanoveny v zákonu o policii.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Článek

Právnička před rokem cestovala vlakem z Břeclavi do Brna. Při takzvané rutinní kontrole, zaměřené na hledání běženců, ji policisté požádali o doklady. Odmítla, a proto ji hlídka odvedla na policejní stanici, kde byla dvě hodiny a podstoupila dvě osobní prohlídky.

Následně podala správní žalobu na policii s tím, že tento postup byl nezákonný. Soud jí dal za pravdu.

Policisté zásah zdůvodňovali tím, že mají policejním prezidentem nařízenou „akci Morava“, v jejímž rámci provádějí kontroly totožnosti ve vlacích.

„Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,” připomněl soud s odkazem na dřívější verdikt Nejvyššího správního soudu.

„Rutinní prohlídky, při nichž musí lidé automaticky předkládat doklady policii, jsou nesmysl. Nic takového neexistuje. Policie musí mít vždy pádný a jasný důvod k tomu, aby mohla občana požádat o doklady. Slušný člověk nemá co tajit, na druhé straně ale není důvod, aby se kdykoli legitimoval,” uvedla právnička.

Nemohli si mě splést s uprchlíkem

Připomněla, že podle zákona o policii může hlídka vyzvat občana k prokázání totožnosti, například pokud je podezřelý z protiprávního jednání, podobá se hledané nebo pohřešované osobě nebo se zdržuje na místech, kde je to zakázáno.

„V dané situaci ve vlaku nic nezadávalo důvod k tomu, aby si policisté podle mého vzhledu, mé mluvy, mého chování mysleli, že jsem uprchlík,” uvedla právnička.

Soud se s jejím názorem ztotožnil a připomněl, že žena nevypadá jako cizinka, hovoří plynnou češtinou bez přízvuku a od počátku argumentovala svými právy s odkazem  na zákon o policii. Splést si ji s migrantkou proto podle verdiktu muselo být „absurdní”.

Žena nežádala soud o odškodné. Jen po něm chtěla, aby rozhodl, zda je, či není tento postup v souladu se zákonem.

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osoby, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
zdroj: Zákon o Policii České republiky 273/2008 Sb.

TIP PRO VÁS

Aplikace s nejrychlejším přístupem na Seznam vás upozorní na e-maily a když najde něco navíc. Více o aplikaci Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Seznam.cz prohlížeč

Reklama

Související témata:

Výběr článků