Hlavní obsah

Předseda volební komise pustil k volbám v Moldavě vyškrtnuté občany

23. 9. 2022, 17:41 • Aktualizováno 23. 9. 2022, 19:59

Předseda volební komise Oldřich Kozler v Moldavě na Teplicku nechal volit i občany, které starostka vyškrtla ze seznamu voličů. Vedení obce vyškrtlo ze seznamu voličů téměř 50 lidí, obec se opírá o rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2011. Sdělení umístila na své úřední desce.

Oldřich Kozler – předseda volební komiseVideo: Aktu.cz

 
Článek

Podle vyjádření starostky Lenky Novákové se do obce od začátku roku přistěhovaly desítky lidí, kteří zřejmě chtějí hlasovat ve volbách pro konkrétní uskupení. Věcí se zabývá také policie. Starostka řekla, že o aktuální situaci ohledně připuštění vyškrtnutých voličů informovala Státní volební komisi.

„Přišli zatím dva voliči. Vzal jsem si doklady, zjistil, že jsou v pořádku, tak jak mají být, a zapsal jsem je znovu do seznamu voličů. Dostali obálku a odvolili. Mezi těmi voliči jsou i obyvatelé, kteří se zde nezdržují třeba roky. Jsou ale vedeni v seznamu,“ řekl předseda volební komise Oldřich Kozler. Podle něj komise pustí k volbám každého, kdo se prokáže dokladem a má zde trvalý pobyt.

Dva z vyškrtnutých voličů serveru aktu.cz uvedli, že v obci žijí 30 respektive 25 let a nerozumí tomu, proč byli vyškrtnuti.

Foto: Aktu.cz

Policie před volební místností v Moldavě

Zájem o přihlášení nových občanů k trvalému pobytu obec zaznamenala začátkem letošního září. „Po uzavření stálého seznamu voličů jsem vyhodnotila počet nově přihlášených osob jako významný nárůst voličů, přesahující 15 procent, který může velmi výrazně ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva naší malé obce,“ uvedla starostka.

Obecní úřad zjistil, že v seznamu voličů jsou zapsány osoby, které nemají volební právo, a proto se rozhodl tuto skutečnost napravit a uvést seznam voličů do souladu s právem a faktickým stavem. Obec se opřela o nález Ústavního soudu ze 4. května 2011. Na základě rozhodnutí soudu obec některé osoby ze seznamu voličů vyškrtla.

Lidé se mohou bránit soudně

Ministerstvo vnitra Novinkám sdělilo, že podle volebního zákona umožňuje vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů, pokud občan pozbude právo volit. Zákon však neupravuje možnost, že by voliče vyškrtl z vlastního rozhodnutí obecní úřad.

Ministerstvo však připouští, že mu je známa judikatura Ústavního soudu, která naznačuje možnost neumožnit hlasovat voličům, kteří jsou na základě trvalého pobytu vedeni v seznamu voličů, ale tento se prokáže jako pobyt čistě fiktivní či účelový.

„Je třeba poznamenat, že proti takovému postupu se může dotčená fyzická osoba bránit soudně, a to buď v řízení ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů, nebo může být tato otázka zahrnuta do povolební stížnosti na neplatnost voleb. Je pak na obecním úřadu, aby prokázal oprávněnost vyškrtnutí fyzické osoby ze seznamu voličů,“ řekl Novinkám mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

První voliči přišli na obecní úřad Moldava krátce po otevření volební místnosti ve 14:00. S přihlašováním trvalého bydliště občanů krátce před komunálními volbami má Moldava opakované zkušenosti. „Domníváme se, že to je kvůli pozemkům. Rozvoji obce na úkor stávajících obyvatel. Určití lidé tu mají majetkové zájmy a ty se snaží prosadit i přes volební účast osob, které tu nikdy nežily a jsou sem účelově sváženy s cílem ovlivnit výsledky voleb. Všichni to ví a děje se to opakovaně,“ uvedla Dana Leitermannová, která přišla k volební místnosti mezi prvními.

„Už je to opakovaně. Teď je pěkné, že máme starostku, která do toho trochu řízla,“ řekl volič Karel Blaschke.

Reklama

Související témata:

Výběr článků