Hlavní obsah

Nejvíce rodin a dětí ohrožených chudobou žije v pohraničí

12. 11. 2013, 13:21
Novinky, jas

Ministerstvo práce a sociálních věcí v úterý zveřejnilo analýzu, která ukazuje, ve kterých krajích a obcích jsou rodiny a děti nejvíce ohroženy sociálním vyloučením a chudobou. Z dat vyplývá, že „mnohem vyšší riziko vykazují obce v pohraničí”.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Pohraniční oblasti patří mezi nejrizikovější. Ilustrační foto

Článek

Nejčastěji jsou děti zanedbávané, zneužívané či týrané v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde je časté vyplácení sociálních dávek v hmotné nouzi a značná chudoba.

„Děti a rodiny žijící v těchto oblastech se častěji dostanou do kontaktu s orgány sociálně-právní ochrany dětí,” konstatuje ministerstvo, které proto hodlá směřovat větší finanční podporu právě do konkrétních obcí, v nichž je míra ohrožení vyšší.

„Špatná situace dětí, mládeže a rodin je zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v hlavním městě,” konstatuje analýza s tím, že v Praze panují značné rozdíly.

„Evidentně špatná situace z hlediska dětí, mládeže a rodin je v okresech Teplice, Chomutov, Liberec, Česká Lípa, Karviná, Ostrava-město, Děčín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Most, Kladno, Sokolov, Hlavní město Praha, Brno-město, Plzeň-město, Olomouc, Prostějov a Přerov,” uvádí analýza výčet nejohroženějších oblastí.

„V případě Prahy se ukázalo, že v souladu s teorií koncentrických (soustředných) zón platí, že největší ohrožení nalézáme v prvním vnějším prstenci města. Čím více se blížíme druhému vnějšímu prstenci, tím je ohrožení menší. Tato skutečnost bezprostředně souvisí se sociální skladbou obyvatelstva,” všímá si materiál.

Analýza ohrožení rodin a dětí sociálním vyloučením a chudobou
Analýza mapuje tři hlavní oblasti ohrožení: demografické a sociální prostředí, ekonomickou aktivitu a neúplnost a nefunkčnost rodiny. První sledovaná oblast zahrnuje přehled obecných ukazatelů týkajících se života dětí a rodiny v sociálním prostředí s ohledem na vybrané sociálně-demografické údaje – např. obytná plocha na 1 osobu v m², počet dětí celkově, pracovní neschopnost apod. Druhá oblast soustřeďuje indikátory z oblasti ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a pobírání různých dávek. Poslední oblast se orientuje na údaje vypovídající o důsledcích rozvolnění rodinného života, jako je počet nezletilých rodičů, úhrnná rozvodovost nebo třeba kriminalita dětí.
zdroj: MPSV

Nejlepší situace je podle analýzy v Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina.

Reklama

Výběr článků