Hlavní obsah

Nejmodernější štít Tonda pod Prahou razí nové tunely metra

13. 6. 2011, 9:54 – Praha
Novinky, Václav Lang

Reportéři Novinek měli exkluzivní možnost nahlédnout do útrob právě budovaného úseku trasy metra V.A, který povede z Červeného vrchu přes Veleslavín a Petřiny do Motola. Při jeho ražbě se používají nejmodernější metody a technologie.

Nejmodernější štít Tonda pod Prahou razí nové tunely metraVideo: Novinky

 
Článek

První práce na stavbě nového úseku byly zahájeny v dubnu loňského roku. Hotovo by podle původních plánů mělo být v roce 2014. Dělníci pracují na výstavbě tunelu a čtyř nových stanic zároveň.

Při budování stanic se používá tzv. Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM), která slouží rovněž při budování dvoukolejných tunelů z Vypichu do Motola. Ostatní tunely mají být jednokolejné a k jejich ražbě slouží dva plnoprofilové razicí štíty s technologií TBM-EPB, která je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. Používá se na 80 procentech nově budovaných tunelů po celém světě.

Pro ražbu jsou vyrobeny štíty s pořadovými čísly S-609 a S-610, které dostaly pracovní názvy Tonda a Adéla. Prvního z nich technici v podzemí již sešroubovali a v dubnu byl štít uveden do provozu. Adéla by se k němu měla připojit v červenci.

I v problematickém podloží by měly tyto štíty být schopny měsíčně prorazit až 360 metrů. Podle plánů je čeká ražba jednokolejných tunelů o délce 8100 metrů.

Veřejnost se může na ražbu tunelu podívat v rámci dne otevřených dveří, který se koná v sobotu 18. června od 9 do 16 hodin na Vypichu.

Razicí štíty s technologií TBM-EPB Jde o zeminové štíty s průměrem řezné hlavy 6080 mm. Celková délka stroje přesahuje 100 metrů, váží téměř 900 tun. Řezná hlava je rozdělena do tří celků pro usnadnění její demontáže po ukončení ražeb. Osázena je 17 dvojitými valivými dláty a čtyřmi jednoduchými obrysovými dláty, která lze vysunout a zvětšit tak ražený průměr na 6100 mm. Pro ražbu v zeminách je možno kompletně vyměnit valivá dláta za řezné nože, které v měkkém prostředí pracují lépe (nyní má hlava řezné nože).Princip ražby stroji TBM-EPB je založen na rozpojování horniny na čelbě tunelu pomocí řezných nástrojů umístěných na rotující řezné hlavě. Rozpojená hornina pak prochází přes otvory v řezné hlavě do odtěžovací komory, kde se promíchává s již rozpojenou rubaninou. Tlaková síla od tlačných válců se pak přenáší do rozpojené rubaniny prostřednictvím tlakové přepážky. Tímto pak brání nekontrolovanému pronikání rubaniny z čelby tunelu do tlakové komory. Rozpojená rubanina je z odtěžovací komory dopravována pomocí šnekového dopravníku do tunelu na tunelový pás, kde je již atmosférický tlak.
Zdroj: Metrostav

Reklama

Související témata:

Výběr článků