Hlavní obsah

Nájemníci často naletí majitelům na protiprávní požadavky

17. 5. 2015, 15:24
Právo, Jindřich Ginter

Někteří majitelé domů nájemníky stále nutí podepisovat nájemní smlouvy či dodatky k nim v rozporu s novým občanským zákoníkem, i když ten už platí druhým rokem. Ze strachu, že se budou muset stěhovat jinam, a ještě jim domácí nevrátí vysokou kauci, nájemníci podepíší, co jim majitel předhodí, i když jsou ujednání ve skutečnosti právně neplatná.

Foto: Václav Jirsa, Právo

Ilustrační foto

Článek

„Nájemníci stále neznají svá práva, která jim nový zákoník posílil, a pronajímatelům tak podepisují neplatné smlouvy,“ upozorňují právníci na portálu Bezplatnapravniporadna.cz.

Například k tomu, aby se nájemník mohl v domě přihlásit k trvalému bydlišti, už není potřeba souhlas majitele domu. Ti se tomu často vehementně brání a souhlas vyžadují, protože se bojí, aby kvůli případným dluhům nájemníka neměli potíže s exekucí.

Zároveň stále některé úřednice na obecních úřadech jedou ve starých kolejích a kromě nájemní smlouvy pro zapsání trvalého bydliště na dané adrese požadují výslovný souhlas majitele domu. Tento požadavek už ale nemá žádnou právní oporu.

Rovněž si nájemník může bez souhlasu domácího nechat adresu zapsat coby sídlo své firmy. Pokud si tento souhlas domácí podmiňuje ve smlouvě, nemá to žádnou váhu.

Nájemník rovněž nepotřebuje souhlas majitele k tomu, aby měl v bytě psa nebo jiné domácí zvíře, přičemž to někteří majitelé stále řeší.

Vyhazov kvůli zdražení neplatný

Nájemníci si také neuvědomují, že když jim pan domácí dnes do schránky hodí papír oznamující okamžité zvýšení nájmu a oni ho nepodepíší a nezačnou onu zvýšenou částku platit, tak bleskové vystěhování, kterým jim případně hrozí, je protizákonné.

„Mezi nejčastější omyly patří, že pokud nájemník nepřijme návrh na zvýšení nájemného, tak může dostat okamžitou výpověď. Není to tak,“ upozorňuje advokátka Sdružení nájemníků (SON) Lenka Veselá.

Tříměsíční výpověď může domácí dát jen ze zákonem jasně určených důvodů: neplatí-li nájemník tři měsíce nájem, je-li nájemník odsouzen za násilí proti pronajímateli, má-li být byt či dům vyklizen z veřejného zájmu, nebo pokud byt má být užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost, případně když potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného.

Co je vlastně cena obvyklá?

Pokud ve smlouvě, kterou nájemník podepsal, není výslovně zakotveno, že majitel může skokově kdykoli zvýšit nájem, tak zkrátka nemůže. Nemá právo hned odvrtat zámek a nechat věci nájemníka vystěhovat ven. Pokud to udělá, riskuje v případě, že ho nájemník zažaluje, postihy od soudu za porušení nejen paragrafů o bydlení, ale i případně za poškození cizí věci a porušení domovní svobody.

Buď je ve smlouvě předem zakotveno, podle jakého klíče se nájem zvedá, například každý rok o inflaci, anebo musí dojít zkrátka k dohodě. A pokud k ní nedojde, rozhoduje soud, který se obvykle vleče, protože, jak připomíná Veselá, ani soudci se nemají při určování výše nájemného obvyklého v dané lokalitě čeho chytit.

Nájemník proto musí počítat i s možností, že prohraje nebo soud uzná alespoň část nároku majitele domu na zvýšený nájem, a tedy pak musí nájemník domácímu celou sumu najednou doplatit – třeba za dva roky zpátky.

„Pan domácí mi chtěl letos najednou zvýšit nájem o čtyři tisíce měsíčně. Prostě jsem mu řekla ne. Nepodepsala jsem mu to. Řekla jsem mu, ať se tedy se mnou soudí. Soudy jsou na dlouho. Vystěhovat mne nemůže, když mu řádně platím to, co bylo dohodnuto v předchozí smlouvě,“ řekla Právu devadesátiletá paní Amélie M. z Prahy 1, která v domě, který byl vrácen restituentovi, žije už šedesát let. A platí dvanáct tisíc měsíčně.

Na druhou stranu si někteří nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou neuvědomují, že dříve ji mohl majitel domu vypovědět jen se souhlasem soudu a musel nájemníkovi zajistit náhradní bydlení. To už nemusí. Pokud splní výpověď jasně vymezené důvody, tak má nájemník tři měsíce na to, aby si našel bydlení jinde.

A pozor! Když nájemník dostane podle jeho názoru neplatnou výpověď, musí se také proti ní do dvou měsíců ohradit, rozporovat ji, jinak může být poté u soudu považována za již platnou.

Nepřípustné pokuty

Nepřípustné podle právníků rovněž je, když si majitel do smlouvy zakotví, že může nájemníkovi za něco udělit pokutu. I když to nájemník podepíše, je taková pokuta fakticky nevymahatelná. K pokrytí škod na domě či vybavení bytu, které by nájemník způsobil, nebo když nehradí včas nájem, slouží kauce.

„Dalším omylem bývá, že se lidem nechávají podepisovat nové nájemní smlouvy jen proto, že se změnil vlastník domu,“ dodala Veselá.

Reklama

Výběr článků