Hlavní obsah

Dvě třetiny středních škol ruší přijímací zkoušky

6. 1. 2010, 4:46
Právo, Marek Přibil

I když je uzávěrka přihlášek na střední školy až 15. března, mnozí deváťáci už teď přemýšlejí, co udělat pro to, aby zvýšili své šance na přijetí. První dobrou zprávou je, že podle šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) dvě třetiny SŠ nebudou přijímací zkoušky vůbec pořádat.

Článek

Kvůli slabým populačním ročníkům má totiž mnoho z nich problém s naplněním kapacity. Žáky proto chtějí přijímat hlavně na základě vysvědčení ze základní školy. „Loni nabízely školy 150 tisíc volných míst, ale uchazečů byly jen 104 tisíce,“ uvádí ÚIV. 

Druhou dobrou zprávou je, že zůstává v platnosti možnost podat až tři přihlášky na různé školy současně. Právu to potvrdila mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová.

Termíny přijímaček musí ředitelé zveřejnit spolu s údaji o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna.

„Loni nabízely školy 150 tisíc volných míst, ale uchazečů byly jen 104 tisíce,“ tvrdí ÚIV. Údaje vycházejí z podzimního sběru dat mezi řediteli základních a středních škol.

Pořadí úřad i firma

S výběrem školy a přípravou na přijímačky, zejména na gymnázia, mohou i letos deváťákům pomoci Zimní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Přihlašovat se lze do 10. ledna na scio.cz.

Srovnávací testy jsou pořádány už jedenáctým rokem a ročně se jich účastní 6000 dětí. Zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů mohou žáci absolvovat ve 12 městech po celé ČR.

„Každý účastník obdrží rozbor výsledků včetně doporučení k výběru školy. Zjistí, jaké jsou jeho vědomosti v porovnání s ostatními vrstevníky a jak na něj působí atmosféra zkoušek,“ řekl Právu Bohumil Kartous ze společnosti. Za zkoušky zaplatí rodiče žáků do 785 korun.

Letos si budou pak moci zájemci o studium na střední škole vybrat z 396 různých oborů vzdělání. V rámci probíhající školské reformy jsou zaváděny obory zcela nových názvů. Například v učilištích byl Zámečník přejmenován na Strojní mechanik. Automechanik se nyní jmenuje Mechanik opravář motorových vozidel.

Zápisový lístek zůstává také

Tyto obory se vyznačují tím, že nemají učební osnovy, které by přesně určovaly jejich předměty a učivo. Školy je učí podle svých vlastních programů. Z původních zhruba 600 oborů vzdělání takto postupně vznikne asi 300 šířeji koncipovaných. V roce 2010/11 jsou SŠ povinny nabízet své školní vzdělávací programy už pro 144 takovýchto oborů.

„Ještě než žáci vyplní přihlášku, měli by se podívat na podrobnosti o oboru, jaké předměty se v jeho rámci vyučují. Měli by se seznámit s profilem absolventa i možnostmi uplatnění,“ radí Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele Národního ústavu odborného vzdělávání při ministerstvu školství. Informace jsou k dispozici na infoabsolvent.cz.

Co se týká přihlášek, na rozdíl od předcházejícího systému přijímacího řízení je stanoveno současným zněním zákona, že uchazeči je podávají přímo řediteli příslušné střední školy. Období přijímaček je stanoveno od 22. 4. do 7. 5.

Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset pak do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek, aby škola měla jistotu, že student skutečně nastoupí. Může totiž uspět na všech třech školách, kam podal přihlášku. Školy systém tří přihlášek kritizují, neboť do poslední chvíle nevědí, kolik žáků k nim nastoupí.

Reklama

Související témata:

Výběr článků