Hlavní obsah

Co vědět před vyhloubením vlastní studny

20. 2. 2009, 10:58
Právo, Jana Nesvadbová

Mít vlastní zdroj vody, ať již u rodinného domu, chaty či chalupy se vyplatí. Nejsme odkázáni na dodávky vody z obecního řadu, často máme surovou vodu bez chemického čištění a po zaplacení nákladů na vybudování je navíc i zadarmo.

Článek

Pro zbudování studny potřebujeme stavební povolení a musí nám ji vyhloubit specializovaná studnařská firma, která má ke své činnosti povolení mj. i od báňského úřadu.

Než začneme hledat studnaře, je lépe nejdříve najít vodu na svém pozemku, není to ale podmínkou. S nalezením vody obyčejně nebývá velký problém. Otázkou je spíše hloubka a kvalita.

Ač to může vzbuzovat rozpaky, nejjednodušší je oslovit proutkaře. (Pokud s ním už nespolupracuje firma, kterou máme dopředu vybranou.) Je-li proutkař místní, práci mu usnadňuje zkušenost s daným prostředím. Při troše štěstí by měl říci, jak silný pramen se na vytipovaném místě nachází a v jaké hloubce.

Podle typu prostředí (geologického podloží) hledáme buď zvodnělou vrstvu (vrstvu horniny či jiného materiálu, v níž se zadržuje voda přitékající z okolí), anebo hledáme puklinu v hornině, která je naplněná vodou. Pak hledáme takové místo, kde se tyto zvodnělé vrstvy (nebo pukliny) vyskytují nad sebou dvě a kříží se.

Stavební úřad

Naše anabáze začíná na stavebním úřadu, který stavbu studny musí povolit a na konci ji zkolaudovat. Úředník nás vybaví informacemi, které dokumenty pro vydání stavebního povolení potřebujeme.

Požadavky úřadů nejsou jednotné. Zatímco jeden stavební úřad vyžaduje posudek státem oprávněného hydrogeologa, jiný jej vůbec chtít nemusí. Jeden stavební úřad může navrhnout provedení tzv. průzkumného vrtu, který pak dodatečně schválí jako studnu, jiný může bazírovat na složitějším postupu. Tyto požadavky nepodceňujme. 

 • Pustíme-li se do průzkumného vrtu bez předchozí dohody s úřadem, může nám místo dodatečného schválení nařídit jeho zasypání.
 • Nevíme-li si rady s vyplněním žádosti o stavební povolení, může nám s ním poradit studnař. Dobrá firma nám dodá k žádosti o stavební povolení i projektovou dokumentaci. 
 • Stavební povolení má platnost dva roky. Je v něm uvedena firma, která studnu zhotoví. Ve stavebním povolení je už také uvedeno maximální množství vody, které budeme moci ze studny denně čerpat (obvykle je to 500-600 litrů na den.)

V souladu s přírodou

Ačkoli mohou nabídky studnařských firem vzbuzovat dojem, že si velikost studny určujeme my sami dopředu, nemusí tomu tak být. Studna je vždy určitým zásahem do přírody, a proto musí být v souladu s ní.

 • V místech, kde je písčité či štěrkovité podloží, nemá cenu trvat na úzkém vrtu, protože se brzy zanese, pokud vůbec bude mít kdy dostatek čisté vody.
 • U chaty na skále nebudeme lpět na klasické studni o metrovém průměru, protože by ji bylo nutné značně nákladně střílet.
 •  Ideální je poradit se studnařem, který v případě, že jeho typ studní není pro nás nejvhodnější, dokáže doporučit kolegu, o němž ví, že nám jeho dílo bude prospěšnější.
 • Vždy buďme obezřetní, jestliže nám studnař nabízí okamžité vrtání či jakoukoli jinou práci bez toho, aby si vše obhlédl na místě! (Někteří si tuto návštěvu účtují, jiní ne.)

Tři způsoby hloubení studní

Vrtání - to je nejobvyklejší postup, kopání - široké studny v některých typech podloží, střílení - ve skále.

Tři velikosti studní
1. Průměr 10-15 cm: studna je v přepočtu na jeden metr hloubky (tzv. běžný metr) nejlevnější. Jde ale o optický klam. Úzká studna musí být hlubší, aby se vytvořil pod úrovní pramene dostatečně vysoký vodní sloupec. Pro zasunutí jednoduchého čerpadla je ovšem tento vrt dostačující. Studny této šířky se hodí především k rekreačním objektům a k domácnostem s menší spotřebou vody.
2. Průměr 20-25 cm: i tento typ studní patří k úzkým vrtům, umožňují však zapuštění většího čerpadla. Tento typ se již dobře uplatní u rodinných domků.
3. Průměr cca 1 m: pořizovací cena v přepočtu na jeden běžný metr je nejvyšší, zpravidla ale není nutné vrtat do takové hloubky. Předností je snadnější čištění v případě zanesení, s tím souvisí i delší životnost tohoto zdroje vody - od 80 do 100 let. (Životnost úzkých vrtů se udává okolo třiceti let.)
Kromě uvedených typů vrtů existují i studny o průměru 30 až 35 cm a půlmetrové, které se nazývají také vytloukané. Tyto šířky ale nepatří k nejpožadovanějším.

Umístění

Poloha studny musí zohledňovat hned několik faktorů najednou. Kromě výskytu vody jsou to tyto:

 • Studnu nestavíme doprostřed parcely, protože by se pletla.
 • Pokud je to možné, septik stavíme před domem, kde je blíže komunikaci, aby jej bylo snadné vyvážet, studnu stavíme za domem, dál od komunikace a jiných zdrojů potenciálního znečištění.
 • Umístění studny určuje především studnař tak, aby splnil podmínky stavebního povolení. Musí vzít např. v úvahu polohy studní v sousedství.

Každá studna sbírá vodu z prostoru, který má tvar nálevky. Odborně se této sběrné oblasti říká depresní kužel. Depresní kužele jednotlivých studní se nesmějí překrývat, pakliže si sousedé nemají vzájemně vodu ubírat.

Hloubka

Hloubka studny závisí nejen na hloubce, v níž nalezneme vodu, ale také na její šířce, neboť ta nám udává, jak vysoký vodní sloupec bude potřeba.

Hloubka studny závisí nejen na hloubce, v níž nalezneme vodu, ale také na její šířce, neboť ta nám udává, jak vysoký vodní sloupec bude potřeba. Studnu totiž nehloubíme pouze k místu, kde narazíme na vodu, ale několik metrů pod toto místo, aby se vytvořila zásobárna. Hloubka vody v této zásobárně se nazývá vodním sloupcem.

Obecně platí: vrty o průměru cca 10 cm mají výšku vodního sloupce cca 12 m. Pro dvaceticentimetrové vrty se doporučuje výška vodního sloupce cca 8 metrů.

U širokých studní nám postačí výška vodního sloupce 3 až 4 metry.

1. Vrtání studny obstará firma s těžkou technikou. Pomocí speciálního vrtného zařízení studnu vyvrtá často i během jediného dne.
2. V prostředí, kde je sypké podloží se široké studny vrtají pomocí tzv. dočasného pažení, které zabraňuje tomu, aby se vrt v průběhu práce bortil.
3. Stroj pro vrtání široké studny v akci
4. Čerstvě vyvrtaná studna, před zapuštěním betonových skruží. Pokud je okolní materiál pevný, lze si dovolit před zapuštěním skruží mírnou prodlevu. Tam, kde hrozí borcení okrajů, je nutné zapustit skruže do připraveného otvoru okamžitě.

Kolaudace

Po zhotovení studny nám studnař vystaví tzv. předávací protokol obsahující nejen všechny informace o okolnostech stavby, ale také o vlastnostech studny (mj. hloubka, kvalita vody, rychlost přítoku). Tato listina je podkladem pro naši žádost o kolaudaci studny.

Na rozdíl od minulosti není podmínkou pro kolaudaci chemický rozbor vody od hygieniků. Úředník ze stavebního úřadu by si měl přijít studnu prohlédnout a posoudit, zda odpovídá schválené projektové dokumentaci a předávacímu protokolu.

Přestože rozbor vody úřad přímo nevyžaduje, neměli bychom jej opomenout. Začínáme-li stavbu studny průzkumným vrtem, je dobré si o rozbor zažádat už po jeho vyvrtání, abychom si ušetřili případné další zbytečné náklady.

POZOR! Má-li studna zbytečně vysoký sloupec vody, nebude se v ní voda pravidelně obměňovat a začne se brzy kazit.
POZOR! Depresní kužel je tím širší, čím má studna vyšší vodní sloupec. Co to znamená pro praxi? Úzké vrty musejí být od sebe dál, klasické široké studny mohou být naopak k sobě blíž.

Jak vyhledat realizační firmu

 • Poradíme se přímo na stavebním úřadě. Jeho úředník je tím, komu se scházejí v rukou doklady od studnařů pracujících na místních zakázkách. Jsou-li s nějakou firmou problémy, je to on, kdo o nich bude vědět.
 • Doporučení od místních lidí. Studny v jednom místě často buduje jediná firma. Sousedé nám mohou sdělit své zkušenosti s ní. Taková firma má z předešlých zakázek slušnou představu, v jakém prostředí bude pracovat, což se nám může vyplatit.
 • Hledání na internetu. Určitý obrázek si vytvoříme i z internetových stránek firem operujících v našem okolí. Dozvíme se mj., na jaký typ (velikost) studní se která specializuje. Některé mají uveřejněný ceník služeb. Pozornost věnujeme i fotografiím již zhotovených studní.

Reklama

Související témata:

Výběr článků