Hlavní obsah

Když je tma v ložnici i ve dne

15. 3. 2018, 12:44

Mladí manželé, paní Lenka a pan Viktor, si koupili v Praze vysněný byt od developera. Když ale začali byt užívat, překvapilo paní Lenku, že v ložnici není tma jen v noci, s čímž počítala, ale je v ní poměrně temno i přes den.

Foto: Encyklopedie vad nemovitostí

Platné normy i Vyhláška hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu stanoví požadavky, které musí být při výstavbě nových bytů splněny z pohledu denního osvětlení a oslunění.

Článek

Paní Lenka se proto obrátila na specialisty Znaleckého ústavu Dekprojekt s dotazem, zda je “denní tma” v její ložnici v pořádku. Nedostatek světla či slunce v místnostech se naštěstí dá objektivně zhodnotit. Hodnotí se tzv. denní osvětlení místnosti a oslunění bytu.

Pomocí 3D modelu “situace bytu a okolí” a zadání dalších parametrů lze zjistit hodnoty denního osvětlení pro konkrétní místnost a oslunění celého bytu. Platné normy a v Praze platné Pražské stavební předpisy pak uvádějí požadavky pro výši těchto hodnot pro různé typy místností a byty.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Výstup z programu BuildingDesign – 3D model s dopadajícími slunečními paprsky pro posouzení osvětlení ložnice paní Lenky

Specialisté tedy provedli potřebné vymodelování a výpočty denního osvětlení i oslunění pro ložnici paní Lenky a pana Viktora.

Ukázalo se, že hodnoty denního osvětlení i oslunění v ložnici nesplňují požadavky norem a vyhlášky pro obytnou místnost. V ložnici je objektivně tma a pocit paní Lenky nebyl mylný.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Výstup z programu BuildingDesign – doba oslunění pro jednotlivé místnosti bytu - okno vlevo vzadu vede do problematické ložnice. Doby oslunění v ložnici nevyhovují požadavku vyhlášky a norem.

Jak mohl developer takto nemovitost naprojektovat? A hlavně, jak se mu podařilo dům zkolaudovat?

Pomohl si jednoduše. Ve stavebních výkresech předkládaných při kolaudaci nazval ložnici jako “hobby místnost”. Tím se na ni nevztahovaly požadavky na obytné místnosti a nízké hodnoty denního osvětlení i oslunění vyhovovaly. Mladým manželům pak při koupi bytu samozřejmě ukázal schémata, kde byla místnost označena jako ložnice.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Výstup z programu BuildingDesign – hodnoty činitele denní osvětlenosti v %. Hodnoty činitele v ložnici (0,2) jsou nižší než požadavky norem a vyhlášky. Denní osvětlení v ložnici nevyhovuje.

S touto vadou se dnes již těžko něco udělá. Relativně komplikovaně by za určitých podmínek šlo zvětšit okno. Spíš ale paní Lence a panu Viktorovi nezbude nic jiného, než zkusit od developera získat nějakou slevu a svítit v ložnici i ve dne.

Ing. Pavel Štajnrt - specialista na osvětlení a oslunění Znaleckého ústavu Dekprojekt

Inzertní sdělení

Potřebujete pomoc při nekvalitně provedených stavebních pracích?

Trápí vás na domě či bytě následující problémy?

  •  Máte vlhko ve sklepě?
  • Máte mokré stěny v bytě či domě?
  •  Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?
  • Máte mokré skvrny pod střechou?
  • Cítíte od stěn průvan a chlad?
  • Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
  • Slyšíte hluk z okolních místností?
  • Slyšíte kroky z chodby?
  • Bude vás soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
  • Či vás trápí na vašem domě či bytě jiný technický problém?

Specialisté a inspektoři NEMOPAS a Znaleckého ústavu Dekprojekt vám pomohou. Vycházejí ze své více než dvacetileté zkušenosti s poruchami a diagnostikou staveb.

Specialisté Akreditované laboratoře Atelier DEK jsou připraveni provést úředně akreditovaná měření řady parametrů budov (akustická měření, vzduchotěsnost, osvětlení apod.).

Experti na poruchy staveb identifikují příčiny poruch a navrhnou, jak problém optimálně řešit.

Reklama

Výběr článků