Hlavní obsah

První bažanty u nás choval už Otec vlasti

23. 3. 2017, 13:46
Novinky, Roman Mašín

Bažant k přírodě neodmyslitelně patří. Jejich chov má u nás dlouhou tradici, v českých zemích se s ním začalo už za Otce vlasti Karla IV. Většinou si každý pod chovem bažantů představí bažantnici, kde si majitel vychovává bažanty pro lov, je to tedy chov užitkový. Ale existují i chovatelé, kteří chovají bažanty pro potěšení a pro okrasu.

Foto: Dagmar Laubová

Bažanty lidé chovají především na okrasu.

Článek

I když si to málokdo uvědomuje, bažant je velmi blízký příbuzný domácích slepic, bažanti a slepice tak patří do stejné skupiny ptáků - hrabavých. Kromě toho, že bažanti slouží jako lovní ptáci, v minulosti bylo jejich peří ceněnou ozdobou.

Existuje mnoho druhů bažantů, ale všichni mají jedno společné, především jejich samce zdobí krásné peří. Také právě proto se stali vyhledávaným okrasným ptákem, který se chová v zajetí.

Chov pro radost

„Zájmový chov bažantů je chov pro radost a krásu bez užitku. Tak bažanty chovají nejen zoologické zahrady, ale především drobnochovatelé,” říká Zbyněk Laube, zkušený chovatel a předseda Klubu chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků.

„V mnohých případech lze tyto chovy považovat i za zoologicky významné, protože v nich dochází k množení vzácných druhů stojících v přírodě na pokraji vyhubení,” dodává.

Foto: Dagmar Laubová

Satyr temnickův aptří k bažantovitým ptákům, které majitelé chovají také především kvůli jejich nádhernému vzhledu.

Jsou chovatelé, kteří chovají jeden, dva nebo tři druhy bažantů, někteří ale mají doma doslova bažantí zoologickou zahradu. Celkem je popsáno 48 druhů bažantů a nespočet poddruhů a mutací.

„Chov bažantů je koníček jako každý jiný, jen s tím rozdílem, že se jedná o živé tvory a je tedy třeba o ně denně pečovat,” upozorňuje chovatel Karel Mouský.

Jak začít s chovem

Nejlepší je navštívit nějakého zkušeného chovatele, u kterého je možné si vše prohlédnout a vyptat se na všechny potřebné věci. Důležitý je také výběr chovaného druhu bažanta.

„Chovatelsky lze obsáhnout všech 48 druhů bažantů včetně desítek poddruhů,” říká Zbyněk Laube a doplňuje: „Jen výjimečně se vyskytují odlišně potravně orientované druhy, například hmyzožravý nebo plodožravý, ale i to lze při dnešních možnostech chovu zdárně zvládnout.”

Bažanta by si měl začínající chovatel pořídit nejlépe právě od zkušeného a seriózního chovatele. Ten mu pak rád poskytne i další chovatelský servis a je mu k dispozici radou a pomocí při případných problémech.

Ideálním obdobím, kdy si pro mladé bažanty k chovateli dojet, je podzim. V té době je nejvíce odchovů a je možné si tak vybrat ty nejlepší. Nakoupit se dají bažanti také třeba na burzách nebo na inzerát. V takovém případě ale nikdy nemáte jistotu, co a od koho vlastně nakupujete.

Potřebuje prostor

Kdo se pro bažanty rozhodne, musí hlavně vědět, že bažant potřebuje prostor, tedy dostatečně velkou voliéru. Minimální plocha je podle velikosti druhu, který chcete chovat, mezi 6-10 metry čtverečními pro jeden kus ptáka. To je ale opravdu minimální velikost. Samozřejmě čím větší prostor bažantům poskytnete, tím budou lépe prosperovat.

Foto: Farma Aves

Minimální prostor pro chov bažantů je alespoň 6 až 10 čtverečních metrů na jednoho ptáka.

Přestože jsou bažanti příbuzní našich slepic, kurník ani podobné zařízení nepotřebují. Stačí jim ve voliéře vytvořené závětří, samozřejmě i zastřešené. Tam se cítí bezpečně a přečkají případnou nepřízeň počasí. Pokud ovšem v našich klimatických podmínkách chcete chovat choulostivější exotické druhy, pak je nutné vybudovat tzv. zimovací domek, kde by teplota neměla nikdy klesnout pod nulu.

Stejně jako většina jiných zvířat a ptáků, také bažanti nesnášejí vlhko. „Voliéru mám zastřešenou, ale stejně jsem řešil i dobrý odvod vody z podlahy. Nakonec se jako nejlepší řešení ukázalo pokrytí podlahy mulčovací kůrou,” vysvětluje Karel Mouský.

Jako všechna hrabavá drůbež, i bažanti potřebují ke své hygieně popeliště. Nejlepší je na popelení dřevěný popel, popř. smíchaný s jemným pískem.

Foto: Farma Aves

Bažant ušatý má možná nenápadnou, popelavě šedou barvu, ovšem zajímavým ho činí výrazná bílá pérka v podobě uší na hlavě.

Voliéra není jen praktickým chovným zařízením, aby radost a požitek z chovu byly dokonalé, měla by splňovat i nějaké estetické nároky. Imitace přírodních životních podmínek, jako jsou kameny, živé keře apod. potěší nakonec nejenom bažanta samotného, ale i jeho chovatele.

Existuje pochopitelně též možnost chovu jen v oplocené ohradě, v ní musí mít ale ptáci zastřižená křídla, aby plot nepřeletěli. Pro bažanty samotné není takový chov problém, výběh se tak dá udělat větší, než jaký mají ve voliéře. Při tomto způsobu chovu ovšem hrozí podstatně větší nebezpečí, že ho začnou pravidelně navštěvovat draví ptáci a lovit bažanty coby snadnou kořist.

Když tokají, tak pískají

Když jsme rozhodnuti, jaký druh bažantů a jak chceme chovat, nastává druhá a neméně důležitá fáze. Je to domluva s rodinou a sousedy. Bažanti nejsou hluční ptáci, ale samci především v době páření-toku přece jenom pískají, syčí a svým způsobem i kokrhají.

„Hlasové projevy bažantích samců jsou v porovnání s provozem tramvají či přelety letadel procházka růžovou zahradou,” porovnává Zbyněk Laube. „Špatný soused je vždy problém, může mu vadit, že vám štěká pes, kokrhá kohout nebo jsou hluční bažanti,” varuje.

Foto: Dagmar Laubová

Bažant stříbrný patří k velmi oblíbeným a často chovaným druhům cizokrajných bažantů.

Občas mají lidé obavy i ze zápachu. Je to zbytečné, pokud se o své opeřence chovatel alespoň průměrně stará, žádný pach z voliér nehrozí. Navíc bažantí trus, stejně jako trus dalších ptáků, je po uležení na kompostu velice dobrým hnojivem na záhony nebo do květináčů. Takže i z tohoto důvodu se vyplatí bažantí příbytky pravidelně čistit a vytvářet si tím zásobu kvalitního hnojiva.

Kolik ptáků do začátku

Ideální počet ptáků není jednoznačně daný. Každý chovatel má trochu jiné zkušenosti a názory.

„Osobně mám bažanty jak v párech, tak samotné skupiny samců, ale vím, že třeba myslivci chovají běžně ve velkých skupinách samice s jedním samcem,” uvádí Karel Mouský.

Foto: Farma Aves

Bažanty chovají jak v zoologických zahradách, tak drobní chovatelé, kteří jich mohou mít od pár kusů až po několik desítek.

Bažant by neměl být ve voliéře sám, protože to není v jeho přirozeném prostředí běžné. Pokud chce chovatel odchovávat mladé, pak je pochopitelně nutný pár, ale běžně se chová i v tzv. triu, tedy jeden samec a dvě samice. Více samců v jedné voliéře lze chovat pouze v případě, že tam není přítomna samice. Bez samice spolu samci nesoupeří a neperou se. Takové chovy mají lidé často pro okrasu a nemají tak problém s množením, což je zase trochu jiná kapitola chovu.

I když budete chovat jen pár nebo malou skupinu bažantů, nečekejte, že se z nich stanou domácí mazlíčci. Stále to jsou divoká zvířata, takže si jsou schopna zvyknout na přítomnost člověka. Ale že by bažanti chovateli zobali z ruky nebo se nechali hladit, s tím nelze počítat.

Na kolik to přijde

Pokud jste už vyřešili všechny problémy a našli odpovědi na všechny výše uvedené otázky, můžete s chovem začít. Počítejte s tím, že prvotní investice nebude nejmenší. Skutečně kvalitní voliéra stojí pár tisícovek, a také bažanty vám asi málokdo dá zadarmo.

„Je třeba si rozmyslet, čím bude nový chovatel bažanty krmit. Je možné krmit hotovými granulemi, těmi většinou krmí ve velkochovech, nebo klasicky zrním, ovocem a zeleninou,” vysvětluje Karel Mouský.

Většinu druhů bažantů lze krmit prakticky stejně jako domácí slepice. Jen některé druhy vyžadují speciální potravu, například hmyz. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, vždy by ptáci měli mít stálý přístup k čerstvé pitné vodě. Nejvýhodnější je pořídit si napaječku. Proti obyčejné misce s vodou má tu přednost, že ji nemusíte doplňovat denně, a voda v ní zůstane stále čistá.

Péče o bažanty není nijak náročná, stačí udržovat v čistotě jejich voliéru a pravidelně doplňovat krmivo. Čistota voliéry je současně i nejlepší prevencí proti možným zdravotním problémům.

Foto: Farma Aves

Bažant zlatý pochází z lesů a horských oblastí západní Číny, v mnoha zemích byl uměle vysazen jako lovný pták. U nás je chován především na okrasu.

Díky tomu, že nemají uzavřený kurník, netrpí bažanti na čmelíky, což je největší problém chovu například slepic. Ale i oni se parazitům a nemocem někdy nevyhnou.

„Bažanti trpí nejčastěji singamózou způsobenou parazity nebo hystomoniázou. Obě onemocnění lze naštěstí rychle řešit,” vysvětluje Zbyněk Laube.

„Posouzení zdravotního stavu a léčbu stanoví veterinář a na chovateli je, aby neotálel s řešením, jinak to může mít fatální následky pro celý jeho chov,” doporučuje.

Bažanti nemají žádná povinná očkování a v malochovech se většinou ani preventivně neočkují. Pokud se o bažanty dobře staráte a nepostihnou je nějaké vážné choroby, mohou se dožívat věku deseti, ale i pětadvaceti let.

Na závěr

I mezi bažanty se najde několik druhů, které jsou velmi vzácné a jsou zařazeny do prvního stupně světové ochrany (CITES I). Pokud byste chtěli chovat takové druhy, máte možnost, ale je k tomu potřeba registrace u státních orgánů ochrany životního prostředí.

I případný prodej nebo nákup takových ptáků podléhá zvláštním předpisům. Jinak pro chov bažantů žádnou registraci nepotřebujete. Přesto je možná.

Jak bažanty množit

Reprodukci bažantů lze provádět třemi způsoby. Bažantí slípka sedí a vodí kuřátka sama. To je přirozené i chovatelsky hezké, ale z mnoha důvodů to v zajetí většinou nefunguje. Pokud se chovatel chce opravdu těšit z odchovu pod matkou, lze použít druhou metodu. Bažantí oplozená vejce podkládáme pod kvočnu domácí slepice. Tento způsob je efektivnější a i chovatelsky zajímavý. Poslední třetí varianta je líhnutí v umělé líhni. Je to nejjistější metoda, kdy je celý proces pod kontrolou chovatele. U mysliveckých intenzivních chovů je to jediný používaný způsob.

„Odpovědní chovatelé své odchovy kroužkují. Kroužky a jejich registrace slouží především k doložení věku ptáka, aby případný nový zájemce věřil chovateli, že mu předává opravdu odchov,” uzavírá Zbyněk Laube.

Reklama

Související články

Kachna jako nekonfliktní domácí mazlíček

29. 12. 2016, 14:03

Znáte idylický obrázek české vesničky s rybníčkem na návsi, ve kterém plavou kachny? Právě ty patří k tradiční drůbeži chované v našich krajích. Chov kachen je...

Výběr článků